Részvétnyilvánítás

Elment közülünk Judi József, aki városunk alpolgármestere volt két cikluson át, a Megyei Közgyűlésben is képviselte Sümeget, és hosszú évtizedekig a városi sport fő mecénása, közéletünk meghatározó szereplője. Rajta hagyta keze nyomát Sümegen. Emlékét megőrizzük!

 

  • Temetés: 2017. január 20. (péntek) 14:00

  • Gyászmise: 2017. január 20. (péntek) 12:00

 

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy testvérvárosunk volt
alpolgármestere, Judi József megtért a Teremtőhöz. Engedjék meg,
hogy magam, a tapolcai képviselő-testület minden tagja és városunk
lakossága nevében kifejezzem őszinte együttérzésemet a
veszteségért, amely a települést érte, a fájdalomért, amelyet az
ittmaradottaknak oly nehéz elviselni.

Judi József személyében egy települése iránt mindenkor
elkötelezett egykori vezetőtől kell búcsút vennünk, aki
lokálpatriotizmusával, kreatív ötleteivel, bátor, mindenkor Sümeg
érdekeit szem előtt tartó tetteivel örökre beírta magát városa
krónikás könyvébe.

Tapolca Városa megrendüléssel búcsúzik. Emlékét megőrizzük!

Dobó Zoltán sk.

polgármester