TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a tisztelt érintetteket, hogy a Nyires Solar Napenergia Hasznosító Kft megbízásából eljáró Zöld Iroda Környezetvédelmi Kft által benyújtott kérelem alapján, „a Sümeg, 0137/4. hrsz. ingatlanon 6,065 MW teljesítményű naperőmű létesítése” tárgyában a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya – az előzetes vizsgálati eljárás során tudomására jutott adatok alapján – 2017. 02. 03.-án meghozta VE09Z/00034-06/2017. számú határozatát.

A határozat nyomtatott példánya a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Hirdetőtábláján (Sümeg, Béke tér 7.), valamint az Önkormányzati és Hatósági Osztályon (fsz. 2. szoba) tekinthető meg.

A határozat a Veszprémi Járási Hivatal saját hirdetőtábláján, illetve internetes honlapján is megtekinthető.

Sümeg, 2017. február 13.

dr. Kiss Csilla Magdolna
jegyző nevében és megbízásából:

Borsné Marton Judit
Önkormányzati és Hatósági Osztály vezetője