>

Tájékoztatás

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Sümeg településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre
2016. május-július hónapokban. A felvétel megnevezése: az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése (PIAAC) próbafelvétele. A kutatás a 16 és 65 év közötti felnőtt lakosság munkavégzés és hétköznapi tevékenységek során használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való hasznosulását egyaránt vizsgálja.

 

A mintavétel reprezentatív, a címek kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtottuk végre. Az adatgyűjtés során a KSH megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezői keresik fel a válaszadókat.

 

A mérés kizárólag statisztikai célból történik. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek  megfelelően járunk el.

 

A lakosság és az önkormányzat részére hétfőtől csütörtökig 8 és 16.30 óra, pénteken 8 és 14 óra között a 06 80 200 766 telefonszámon, vagy a piaac@ksh.hu email címen adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtéssel és eredményekkel kapcsolatosan a kutatás nemzetközi webhelye a http://www.oecd.org/site/piaac/ nyújt angol nyelven tájékoztatást.

Figyelem!

Sümeg Város Önkormányzata ösztöndíjjal támogatja a sümegi közösségi főiskola leendő hallgatóit. Az ösztöndíj-felhívás és a pályázati űrlap a város honlapjáról letölthető. Felvételivel kapcsolatban, továbbá a korábban érettségizetteknek biztosított egyedei felvételi eljárásrendről tájékoztatás az info@newman.hu címről kérhető.
Határidő: 2016 május 31.

Letölthető nyomtatványok:

akadémia – 2016.04.25.

Pályázati űrlap Sümeg Városi Ösztöndíjhoz

Ösztöndíj leírás

A3 plakát Gesztenyevirágzás feszt 2016

Áramszüneti értesítés

A munkálatok elvégzésének érdekében 2016.május 19-én és 20-án

Sümeg Öreghegy 7157.hrsz-ú út melletti ingatlanok

(7217,7218,7219,7220,7221,7222,7154,7155,7156) területén

07:30 órától várhatóan 16:00 óráig áramszünet lesz.