Műszaki ügyintéző munkakör – álláspályázat

Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011 . évi CXCIX. törvény 45. S (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal

Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály

Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8330 Sümeg, Béke tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (Ill. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltóje által ellátandó feladatkörök:

1 . melléklet 32. pont Település-, terület és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi közszolgáltatásokkal     kapcsolatos ügyek,          önkormányzati   vagyon hasznosításával és település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011 . évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középfokú képesítés,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a 29/2012. (11.07.) Kormányrendelet 32. pontjában meghatározott képesítési feltételek ,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •  közigazgatásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
  • müszaki területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  Közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 A 45/2012. (11120.) Korm.rendelet melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

 A pályázó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt, nem áll fenn munkaköri összeférhetetlenség, hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt nem áll, s hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárásban történő kezeléséhez  az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte

A munkakör betölthetóségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. október 15. napjától tölthetö be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marton Istvánné nyújt, a 87/550767 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8330 Sümeg, Béke tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: sum/27942/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző. vagy

 Személyesen: Marton Istvánné személyzeti ügyintézó, Veszprém megye, 8330 Sümeg, Béke tér 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Sümeg város honlapja – 2018. augusztus 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sumeg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 29.

A pályázati kiírás közzétevóje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NIKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NIKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Műszaki ügyintéző munkakör – álláspályázat