Kitüntetettek 2018

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 364/2017.(X. 26.) önkormányzati határozatával Sarkadi Nagy Antalné részére Díszpolgári Címet adományozott, a város kulturális életében kifejtett magas színvonalú, több évtizedes példaértékű munkásságának elismeréseként.

Sarkadi Nagy Antalné, vagy ahogy a környezetében hívják, Margó néni Sopronban nevelkedett, s ott bontakozott ki életpályája.

Szíve vágya mindig egy színjátszó csoport megszervezése volt, amit első körben Külsővaton sikerült megvalósítania. Ezekben az években szerezte meg rendezői képesítését is.

A sümegi vezetés hívására 1974-ben telepedett le családjával Sümegen. A Kisfaludy Sándor Művelődési Ház igazgatói feladatainak ellátásával bízták meg, ebben a minőségében dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig. Intézményvezetőként a korábbi nagyközség, majd város kulturális, művelődési életének meghatározó egyénisége lett, népművelő-pedagógusként számtalan csoport, együttes, szakkör megalapítását kezdeményezte és igazgatta, a művészeti és kulturális élet szervezőjeként számos helyi, megyei és országos rendezvény megálmodója, kivitelezője lett.

Munkásságában kiemelkedő helyen szerepel a Petőfi Ifjúsági Színpad, később Petőfi Színkör megalapítása, vezetése. Az 1974-ben alakult amatőr színjátszó csoport általa rendezett előadásai méltán arattak országos és nemzetközi elismerést.

A több mint 40 éve tartó munka során sok száz fiatal tanult a keze alatt, s számtalan színházi produkció bizonyította hatalmas szakmai tudásán alapuló munkája szükségességét, sikerét.

Az aichtali Naturheaterrel 1988-ban általa kialakított szakmai-baráti együttműködés alapköve lett a későbbi testvérvárosi kapcsolatnak.

Lelkesedése máig fáradhatatlan, jelenleg is aktívan dolgozik, nevel, rendez a szlovákiai Diószegen és a pápai Pegazus Színházban.

Margó néni szilárd erkölcsiségen, elhivatottságon alapuló munkáját szakmai díjak sokaságával ismerték már el. Több országos rendezői díj és miniszteri dicséret mellett Kisfaludy Sándor Emlékplakett, Veszprém megye Pro-Comitatu díj és Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetésben is részesült.

Munkájában mindig az igényesség vezeti, a szakmai mércét magasan tartva soha nem éri be kevesebbel, mint a lehető legnagyobb élménnyel, amit szeretett közönségének nyújthat.

Margó néni hisz a szeretet mindent megoldó erejében, eszerint is él. Szerénysége, visszafogott bölcsessége, önzetlen segíteni akarása, munkássága példaértékű.


Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 365/2017.(X. 26.) önkormányzati határozatával Tóth Tamás részére Díszpolgári Címet adományozott, Sümeg város fejlődése, hírnevének öregbítése, a sümegi közéletben és a kulturális rendezvények szervezése érdekében vállalt magas színvonalú, több évtizedes példaértékű munkásságának elismeréseként.

Tóth Tamás már pályafutása kezdetén az általa több foglalkoztatónál is betöltött főagronómusi, elnökhelyettesi munkakörökben rendkívüli ambícióval, szakmai hozzáértéssel, lelkesen fogott bele a sokszor nem kis kihívást jelentő feladatok ellátásába.

Miután Sümegen telepedett le családjával, a dabronci termelőszövetkezetnél folytatta pályafutását. Itt 10 év alatt a térség meghatározó nagyüzemét szervezték meg közreműködésével, a Sümeg és Gógánfa központú szervezetek egyesülésével.

Már akkor kialakult közéleti ismertsége révén egy időközi tanácselnök választás során keresték meg, és kettős jelölés után lett Sümeg város tanácselnöke, majd nyugdíjazásáig két cikluson keresztül polgármestere. Az újszerű kihívás során nagyban segítette őt a 25 év alatt szerzett vezetői és emberismereti gyakorlata.

Polgármesteri tevékenysége alatt városfejlesztési koncepció készült el, ami alapján kiépült az alapinfrastruktúra, majd az iparterület, vállalkozásra épülő idegenforgalom a 84-es főúton, és az adottságoknak megfelelő városi-, térségi intézményrendszer. E hatalmas munkafolyamatot szeretettel, hittel vitte véghez.

A város testületeiben eltöltött 24 év alatt mindvégig megtorpanás nélkül, lelkesen munkálkodott, az önzetlen tenni akarás és a fejlesztés motiválta.

Nyugdíjas évei sem gátolták abban, hogy aktív közéleti tevékenységét folytassa. A kultúra iránt érzett elhivatottságának köszönhetően számos rendezvénynél működött és működik jelenleg is közre. Többek között az immár 13. alkalommal megrendezésre került Szent Jakab Napok egyik aktív szervezője. E színvonalas és rangos esemény nemcsak fesztivál jelleggel bír, hanem szakmai találkozások fóruma is, amelynek megvalósításában sokat köszönhetünk Tóth Tamásnak. Helyi, térségi és szélesebb körű kapcsolatépítő, együttműködő tevékenysége révén fontos szerepet tölt be Sümeg közösségi életében.

Szakavatottja a helytörténeti beszélgetéseknek, kiemelt célja Sümeg híres szülöttei hagyatékának fenntartása.  Lelkes ápolója a térség vadászati, borászati kultúrájának, hagyományainak.

Több évtizedes példaértékű munkásságát számos elismerés, kitüntetés is tükrözi.


Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 367/2017.(X. 26.) önkormányzati határozatával Badics Ilona részére Kisfaludy Sándor Emlékplakettet adományozott, a város kulturális életében végzett kimagasló munkássága és a városi rendezvények során nyújtott önzetlen tevékenysége elismeréseként.

Badics Ilona közéleti tevékenysége rendőr-őrnagyként történő nyugállományba vonulása után kezdődött.

A Sümegi Városvédő és Szépítő Egyesület tagjaként 2008. decemberétől 2011. áprilisáig gazdasági vezetőként, majd a szervezet elnökeként munkálkodott, egészen 2013. tavaszáig.

Közösségi szerepvállalása azonban azóta is megmutatkozik, több rendezvény keretében. 2010-től a mai napig szervezi a Szent Jakab Napok történelmi felvonulását, de nemcsak szervezi, hanem aktív szereplője is.

Központi szerepet vállalt a Sümeg elhunyt nagyjairól való megemlékezések szervezésében, az ő nevéhez fűződik többek között Kisfaludy Sándor emléktáblájának cseréje a Sümegi Pantheon falon.

Egyesületi keretek között számos program összeállításában vett részt, és a Sümegen kétévenként megrendezésre kerülő ifjúsági táborok is önzetlen munkássága révén valósulhattak meg.

Kiemelt figyelmet fordított a gyermekek hasznos szabadidő eltöltésére, szeretettel, gondoskodással vette őket körül mindvégig. A szórakozás mellett nagy hangsúlyt fektetett a csapatépítő jellegű programok, kirándulások megszervezésére.

Önzetlenül vállalta magára a halottak napi megemlékezések, az adventi gyertyagyújtások és az év végi szilveszteri koccintások koordinálását.

Az elnökségről való lemondásával sem vált ki a köz szolgálatából. Közösségi szerepe, fáradhatatlan tenni akarása az Aktív Nagyik Klubja hagyományőrző társaság és a Kisfaludy Baráti Kör keretein belül is kiemelkedő.

Badics Ilona mind magánemberként, mind civil szervezeti tagként szabadidőt, fáradtságot nem sajnálva önzetlenül tesz a városért, a város lakóiért és a színvonalas kulturális közösségi élet fenntartásáért.


Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 371/2017.(X. 26.) önkormányzati határozatával Bogdán Zoltán részére Sümeg Városért Emlékplakettet adományozott, a város közbiztonsága érdekében nyújtott magas színvonalú munkássága elismeréseként.

Bodán Zoltán tűzoltó alapkiképzést Veszprémben kapott, majd az érettségi után a budapesti Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzoltó-parancsnoki tanfolyamán vett részt, ezt követően pedig a Griff Szakközépiskola és Szakiskola Veszprémi Tagintézményében szerzett mentőápoló szakképesítést.

A Sümegi Önkéntes Tűzoltó Egyesületbe 1989. szeptemberében lépett be, mellette a Polgárőr Egyesület tagjaként is kiemelt figyelmet fordított városunk közbiztonságára.

Főállású tűzoltó pályafutását híradós ügyeletesként kezdte, de szabadidejét is gyakran áldozta a köz szolgálatának, mint vonulós tűzoltó. Hogy tevékenységi körét szélesítse, hivatásos jogosítványt, szer- és kisgépkezelői képesítést is szerzett.

Azóta szinte minden tűz- és káresetnél jelen van, kollégáival a lehető leggyorsabb és szakszerűbb intézkedéseket megtéve az élet- és vagyonvédelem érdekében.

Kivételes munkavégzésének köszönhetően rajparancsnoki beosztásba került, ami tovább motiválta szakmai fejlődését. A mai napig rendszeresen vesz részt hivatásához kapcsolódó oktatásokon, gyakorlatokon.

Áldozatos tevékenységével több ízben elnyerte a szakma elismerését, 2008-ban a „Veszprém Megye Tűzvédelméért” bronz fokozatával tüntették ki, majd 2010-ben a Lánglovagok Egyesület által meghirdetett „Év Tűzoltója” címre jelölték, ahol 2. helyezést ért el.

Számára a tűzoltói munka nem csupán szakma, hanem élethivatás is egyben, amelynek során számtalan tűzesettel, balesettel, tragédiával kellett neki és kollégáinak szembenéznie. Az ezek során tanúsított helytállása, elkötelezettsége, segítőkészsége példaértékű az általa irányított személyi állomány előtt.

Bogdán Zoltán rajparancsnokként, a sümegi Térségi Önkormányzati Tűzoltóság parancsnok-helyetteseként és Sümeg Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének parancsnokaként végzett fáradhatatlan, kitartó, áldozatos munkásságát köszönjük.


Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 368/2017.(X. 26.) önkormányzati határozatával a DWG zenekar részére Sümeg Városért Emlékplakettet adományozott, a városi kulturális rendezvények során nyújtott magas színvonalú tevékenysége, segítő hozzáállása elismeréseként.

A DWG, teljes nevén Deresedő Wild Gerlicék úgy híresültek el, mint a jelentős szakmai sikereket elért Entalpia heavy metal zenekar akusztikus formációja. Az Entalpia öt tagja közül négyen alapították a formációt: Belényesi Barnabás szólógitáros, Hegedüs László énekes, Kulcsár Attila dobos és Szakonyi Zsolt gitáros. Majd hozzájuk csatlakozott Istenes József basszusgitáros.

A zenekar 2011-től kezdett el kisebb helyi szolgáltató egységekben fellépni, majd később a környező falvak is tudomást szereztek az együttes sikereiről, és lehetőséget adtak számukra a zenélésre. Népszerűségük rendkívül gyorsan és egyre nagyobb körben növekedett, számos település kulturális és szórakoztató rendezvényén gondoskodtak a közönség jó hangulatáról.

Városunkban olyan jelentős programsorozatok állandó fellépői, mint a Sümegi Gesztenyevirág Fesztivál, a Szent Jakab Napok, a Rizling Randevú vagy a Múzeumok éjszakája a sümegi várban.

A feldolgozásokat játszó formáció közönséget megragadó számválasztásai rendkívüli sikerekről tesznek tanúbizonyságot. A tehetséges zenészek korán felismerték, hogy helyi szinten és országosan egyaránt megnőtt az igény az ilyen fajta élőzenére.

Koncertjeikre kivétel nélkül a teltház jellemző, rajongóik tábora pedig egyre nagyobb méreteket ölt. A felkéréseknek mindig szívesen tesznek eleget, zenéjük igazi gyógyír a hétköznapok szürkesége ellen.

Repertoárjuk a közönség legnagyobb megelégedésére folyamatosan bővül, így ma már számos térségi, Balaton-parti, sőt dunántúli települések fesztiváljainak, fesztiválnyitó koncertjeinek zenei hátteréről gondoskodnak.

A DWG magával ragadó, közkedvelt előadásmódjával, közösségépítő tevékenységével hozzájárul, és emeli mind az önkormányzati, mind az intézményi kulturális, valamint egyéb rendezvények színvonalát.


Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 366/2017.(X. 26.) önkormányzati határozatával Egly Márk részére Ramassetter Vince Emlékplakettet adományozott, a város gazdasági, kulturális, turisztikai életében végzett kimagasló munkássága elismeréseként.

A borkultúra megteremtése, fenntartása, ápolása, a kézműves borászat Egly Márk nevéhez is fűződik Sümegen. Márk a főiskola befejezése után többedmagával rögtön belefogott egy borkultúrát népszerűsítő vállalkozásba.

Társadalmi szerepvállalása hegybírói minőségében indult, e szerepkörét 10 éven át töltötte be, majd 2008 óta a Balaton-felvidéki Borvidék alelnökeként a borvidék ismertségét elősegítő programokat vezeti és valósítja meg.

Egly Márk nagy szerepet játszik a valamennyi történelmi borvidékről származó borok turizmusban és idegenforgalomban történő népszerűsítésében, melyet egyéni vállalkozóként, a Balatoni Szőlő- és Borkultúra Egyesület megalapítójaként, és az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület aktív képviselőjeként is szívügyének tekint.

Mindennapjait meghatározza a borturizmus nem csak sümegi, hanem megyei, országos és nemzetközi szintű kiterjesztése is.

Irányításával a felújított és jelentős múlttal bíró Palota Pince teljesen korhűen berendezett 100-120 férőhelyes termeiben, és a gasztronómiai különtermében ma már számos találkozót, programot szerveznek.

Emellett Sümeg egyik borturisztikai látványosságát álmodta meg, és az ő kezdeményezésére indult el a sümegi várköpenyen a hagyományos történelmi szőlőfajták telepítése, amely mára már Sümeg szőlészeti és borászati múltjának ápolása és megőrzése szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír.

Felkészültségét, példaértékű munkásságát bizonyítja, hogy idén a nevével fémjelzett Egly Szőlőbirtok és Borászat a Magyarország Legszebb Birtoka megtisztelő címért vívott versenyen borászat kategóriában döntőbe jutott.

Közéleti munkássága rendkívül széleskörű, három éven keresztül irányította a helyi vidékfejlesztési irodát, részt vett a LEADER program megszervezésében, továbbá a Sümeg és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. és a Társaság által működtetett Tourinform Iroda vezetőjeként célul tűzte ki a versenyképes turizmus rendszerének kialakítását és működtetését is.

Kreatív ötleteivel hozzájárul Sümeg közösségi életéhez, aktív részese a település által szervezett programoknak, köztük a helyi szőlő és borkultúra ünnepének, az országos népszerűségnek örvendő Szent Jakab Napoknak is.

Egly Márk szakmai hozzáértése, elhivatottsága, városunk hírnevét is öregbítő, széles körben elismert munkássága révén városunk gazdasági, kulturális és turisztikai életének meghatározó személyisége.


Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 370/2017.(X. 26.) önkormányzati határozatával Kapolcsi Zsolt részére Sümeg Városért Emlékplakettet adományozott, az önkormányzati, kulturális és egyéb intézményi rendezvények során nyújtott magas színvonalú önzetlen tevékenysége, segítő hozzáállása elismeréseként.

Kapolcsi Zsolt a Sümegi Közszolgáltató Kft. munkatársa. Munkakörét rendkívül sokféle feladat képezi, mind a kft. által végzett beruházások, felújítások, mind a városban megvalósuló rendezvények feltételeinek biztosítása tekintetében.

Önkormányzati és intézményi szinten egyaránt számos ünnepségre, kulturális és szociális programra kerül sor városunkban minden évben. Ezek technikai háttere sok esetben magas fokú szervező- és problémamegoldó készséget kíván, amely Zsoltra kivétel nélkül jellemző.

Jelenléte nélkül szinte elképzelhetetlen bármely rendezvény lebonyolítása, ha szükséges, akár családtagjai bevonásával is elvégzi a rá rótt feladatokat, legyen az munka- vagy ünnepnapon. Állandó készenléte, elérhetősége nagy segítség a napi szinten jelentkező, megoldásra váró helyzetekben. De nemcsak a munkáltatója által végzett építési, felújítási, karbantartási munkálatok során segítőkész és kreatív, hanem az önkormányzati körben dolgozó közfoglalkoztatottak munkájának koordinálásában is aktív szerepet vállal.

Számos területen tesz eleget az elvárásoknak, mindezt a város fejlődése, fellendítése érdekében. Tevékenységét a pontosság, a lelkiismeretes hozzáállás, az eredményre való törekvés jellemzi.

Munkavégzése során folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik az önkormányzattal, intézményeivel és a civil szervezetekkel egyaránt. Munkásságával motivál, és követendő példát állít kollégáinak.

Kapolcsi Zsolt a város fejlődését célzó feladatainak példaértékű, szakszerű végrehajtásával, magas szintű megvalósításával méltán érdemelte ki Sümeg Város Önkormányzata elismerését.


Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 369/2017.(X. 26.) önkormányzati határozatával Kovács Istvánné részére Sümeg Városért Emlékplakettet adományoz, a város kulturális életében kifejtett önzetlen munkássága és a kulturális rendezvények során nyújtott magas színvonalú tevékenysége, segítő hozzáállása elismeréseként.

Kovács Istvánné, Zsuzsa igazi közösségi ember városunkban évtizedek óta. Tevékenysége nemcsak egyénileg, hanem több civil szervezet keretein belül is meghatározó.

A sümegi néptáncegyüttes tagjaként a magyar tánckultúra megismerése és megismertetése rendkívül fontos számára. A nemzeti hagyományok őrzésének, ápolásának lelkes támogatója, egyaránt vesz részt az ehhez kapcsolódó programokban, továbbá azok előkészítésében is aktív szerepet vállal.

Néptáncosként a népviseletek szakértője, a fellépők korhű öltözékének összeállításában, elkészítésében is fáradhatatlanul közreműködik.

Mind önkormányzati, mind intézményi, mind civil szervezeti körben kivétel nélkül számíthatunk segítségére, szabadidejét nem sajnálva az állandó tenni akarás jellemzi.

A néptánc mellett az Aktív Nagyik Klubja, és a Szegedy Róza Nőikar tagjaként is gyakran láthatjuk őt fellépéseken. Tevékenységével ösztönöz mindenkit a szabadidő hasznos, közösségi eltöltésére, a város kulturális életének fellendítésére, népszerűsítésére. Kitartó lelkesedéssel ad elő városi rendezvényeken, Sümeg híres szülötteinek megemlékező ünnepségein, vagy akár az Idősek Otthona lakóinak szervezett programokon.

E civil szervezetek színeiben a nagyközönség szórakoztatása mellett képviseli és ápolja egyben a barokk stílust is, a kor felszabadult szellemiségét, városunk történelméhez kapcsolva.

Aktív, segítő szándékú, empatikus hozzáállásával nagyban hozzájárul, hogy igényes, amatőr művészeti csoportok működjenek Sümegen. A tánc és az ének mellett teszi ezt színészi tehetségét is megmutatva a Kisfaludy Színjátszó Kör keretein belül.

Kovács Istvánné elhivatottságát, közösségépítő munkásságát magánemberként és a közösség aktív tagjaként számos területen bizonyította, mely példaértékű és elismerésre méltó.


Ludovics Istvánné példamutató, több évtizedes közszolgálati tevékenységét Sümeg Város Polgármestere – a Jegyző egyetértésével – Sümeg Közigazgatásáért Emlékéremmel ismeri el.

 Ludovics Istvánné közszolgálati pályája 1979-ben kezdődött a Nagyközségi Közös Tanácsnál, kezdetben mint a Társadalmi Ünnepeket Szervező Iroda szervező munkatársaként, majd 1981-től a Családi Iroda vezetőjeként.

Irányítása alatt az Iroda tevékenyen vett részt a családi ünnepségek megszervezésében. Aktív szerepe volt az Iroda tevékenységi körének továbbfejlesztésében, melynek köszönhetően számottevő eredmények születtek a házasságkötések, névadók, évfordulók valamint nagyobb csoportokat érintő jelentősebb események megrendezésében. Az ő nevéhez fűződik továbbá a családi irodák közreműködői komplex tanfolyamainak megszervezése is.

Központi szerepet töltött be a városi rendezvények lebonyolításában, a műsorprogramok és az ünnepi beszédek összeállításában, ehhez kapcsolódóan koordinálta az intézmények közötti együttműködést, továbbá az ünnepségek technikai feltételeiről is ő gondoskodott. Páratlan türelemmel készítette fel a névadós iskolai, óvodai csoportokat, versmondókat, de a városba látogató neves művészek színvonalas előadásai is neki köszönhetően tűntek fel a sümegi színpadokon.

Kitartó szorgalmát, dinamikus hozzáállását, felkészültségét munkáltatója több kitüntetéssel is elismerte, majd a kultúra területén kifejtett sokoldalú munkásságáért megyei kitüntetésben is részesült.

Kiváló szervezőkészséggel látta el feladatait, a kollektívába való beilleszkedése, majd az azon belüli közösségi szerepvállalása mindvégig példamutató volt.

Ugyanez jellemezte akkor is, amikor hivatása mellett több társadalmi szervezet elnökeként, tagjaként tevékenykedett.

Ludovics Istvánné szakmai életútja, lelkes, fáradhatatlan hozzáállása, szervező tevékenysége révén méltán szolgált rá az önkormányzati elismerésre.