Kitüntetettek 2019.

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 334/2018.(X. 31.) önkormányzati határozatával Díszpolgári Címet adományoz,  világhírű képzőművészeti munkásságának, városunk hírnevét is öregbítő alkotásainak elismeréseként Tót Endre részére.  A sümegi születésű képzőművész pályafutása a 60-as években indult, amikor az informel festészettel kezdett el foglalkozni. Rendkívüli tehetségének köszönhetően ez irányú festészeti kísérletei révén az addig Magyarországon újdonságnak számító irányzat egyik úttörőjévé vált. Művészetében az absztrakt-expresszionista szemlélettől a pop arton keresztül eljutott egy olyan sajátos kifejezésformáig, melyben a legkülönbözőbb anyagokat és technikákat alkalmazza a xeroxtól, írógéptől kezdve a plakáton, filmen, képeslapokon át a gumibélyegzőig. A 60-as évek végén már kiállított az Iparterv-csoport neoavantgárd művészeivel. Korai munkáinak kiállításai képet adtak gyorsan változó stíluskorszakairól, melyek számos darabja a jelentősebb magyar múzeumok tulajdonába került. Az 1970-es években már kimagasló tehetségnek számított művésztársai között. Ekkor születtek meg alapideái – az eső, a semmi-zero és az öröm – melyek a további évtizedek munkásságát határozták meg számára. Konceptuális művészeti iránya hamar meghozta számára a sikert, a szakma kritikusai elismeréssel szóltak róla, az első kelet-európai koncept műnek tartják az 1972-ben publikált műveit. Innentől kezdve a nemzetközi kiállítások rendszeres résztvevője. Ekkor került kapcsolatba a nemzetközi avantgárd művészeivel. Festői korszakának lezárását követően postaművészeti tevékenységével, Párizsban kiállított munkáival azonnal beírta magát az úgynevezett mail art történetébe. Művészkönyveivel az elsők között volt jelen Európában, melyek azóta is több kiállításon szerepeltek. A 90-es évek elején a közel ezer munkája már Európa szerte és az USA-ban is a múzeumok falaira kerültek. Konceptuális munkái 1975. és 2010. között a világ jelentős múzeumainak a gyűjteményét gazdagította. Művei megtalálhatóak hazánkban Budapesten a Szépművészeti, és a Ludwig Múzeumban, a Magyar Nemzeti Galériában, Debrecenben a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központban. A világ jelentős múzeumainak gyűjteményeiben és nemzetközi hírű magángyűjteményekben is vannak szép számmal munkái, Kölnben, Varsóban, Berlinben, Londonban, New Yorkban, San Franciscoban. Műtermi munkái mellett utcai akciói tették nemzetközileg ismertté, melyek a műfaj klasszikusaivá váltak. Több galéria is felkérte utcai demojának rekonstruálására. Perneczky Géza művészettörténész mondta róla:

„Előfordult már, hogy Tótnak egy múzeumi kiállítása kapcsán arra is lehetősége nyílt, hogy egy eredeti Van Gogh mellé akaszthatta oda a maga ugyanolyan méretű és című parafrázisát …  Ám az történt, hogy látogatók inkább  ezt nézték,  és nem a Van Gogh kezétől származó eredetit”.

A tehetségével kortársai közül már korán kitűnő sümegi fiatalember története, évtizedes művészeti életútja példaértékű.

Alkotói tevékenysége számos nemzetközi elismerésben részesült, majd a magyar művészet megújításában vállalt szerepéért, egyetemes jelentőségű életművéért 2006-ban Munkácsy díjjal, 2009-ben pedig Kossuth díjjal tüntették ki. Bár 1980 óta Kölnben él, mégis sokszor hazahúzza a szíve. Örömdemonstrációkat, művészeti akciókat, utcatábla avatókat szervez. 80 éves korában kezdett el egy új irányzattal foglalkozni, képverseket ír, melyeket képzőművészeti-irodalmi újságokban közöl. Városunk számára megtiszteltetés, hogy hazánk nemzetközi hírű festő- és képzőművészét, Sümeg szülöttét városunk díszpolgárává avathatjuk.

 


 

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 333/2018.(X. 31.) önkormányzati határozatával Díszpolgári Címet adományozott városunk életében kifejtett magas színvonalú, több évtizedes példaértékű munkásságának elismeréseként Tanai Károlyné részére. Tanai Károlyné – Böbe néni – Sümeg közösségi, kulturális életének, a helyi értékek őrzésének, ápolásának meghatározó személyisége.  Pályafutása óvodapedagógusként indult 1955-ben, majd 1968-tól 25 éven keresztül vezette a sümegi Felsővárosi Óvodát. Elhivatottságának köszönhetően az intézmény nemcsak szakmailag, hanem infrastrukturális területen is folyamatosan fejlődött. Több évtizedes lelkiismeretes, újító munkássága, a mai napig példaértékű az óvodai nevelés területén. Tapasztalatait, az általa eszközölt intézményi változtatásokat, az utókor számára is megőrizte „A sümegi óvodák története” címmel. Intézményünk történetéről országszerte tartott előadásokat, publikált szakmai lapokban, és számos tanulmányt készített, továbbá a közéleti és pedagógiai munkásságát bemutató „Ispi láng” című kötetével a gazdag múltú sümegi óvoda hírnevét is öregbítette. Böbe néni nemcsak gyermekeink, hanem környezetünk, városunk fejlődését is szívügyének tekintette mindvégig. A sümegi Városvédő és Szépítő Egyesület alapító tagjaként törekedett arra, hogy Sümeg tárgyi és szellemi hagyatékának, néphagyományainak ápolása, elméletben és gyakorlatban egyaránt hangsúlyt kapjon. A 30 éves fennállását ünneplő szervezetnek máig tiszteletbeli elnöke. Az egyesület és a Kisfaludy Kör aktív tagjaként, továbbá az önkormányzattal és a helyi civil közösségekkel együttműködve alakítja, gazdagítja Sümeg arculatát.  Újító gondolatait azonban nemcsak helyi szinten, hanem a Város és Faluvédők Szövetségének választmányi tagjaként is sikeresen kamatoztatja. Kiemelt szerepe volt abban is, hogy a Város és Faluvédők XXIV. Országos Találkozójának Sümeg adhatott otthont, színvonalas programsorozat keretében.  Sokrétű elfoglaltsága mellett a mai napig hangsúlyt fektet arra is, hogy az ifjabb generációt ösztönözze a településünk értékeit megőrizni célzó munka folytatására. Ötleteivel, kezdeményezéseivel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Sümeg neves szülötteinek, nagyjainak munkássága méltóképpen maradjon fenn az utókor számára is. Kutató munkája, tapasztalata, helyi kultúránkat érintő szakmai tudása évről-évre újabb szeleteket tár fel a város múltjának emlékeiből, szellemi örökségünk részévé téve azokat. Szabadidejét nem sajnálva, lelkesen szervez hagyományvédő, sőt hagyományteremtő rendezvényeket. Az ő ötlete nyomán indult többek között a sokakat megmozgató Kisfaludy Szüret, mint élő történelem. Böbe néni nevelői munkásságát, épített környezetünk szépítésében, megóvásában vállalt példaértékű érdemeit – számos kitüntetés, köztük a Kisfaludy Sándor Emlékplakett és a 2007-ben elnyert Podmaniczky díj is tükrözi. Pályájára, fáradhatatlan alkotó tevékenységére büszkeséggel, elismeréssel tekintünk, és nagy tisztelettel köszönjük.

 


 

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 335/2018.(X. 31.) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy Kisfaludy Sándor Emlékplakettet adományozott városunk megújításában, szépítésében és kulturális életében kifejtett magas színvonalú, aktív munkásságának elismeréseként a Városvédő és Szépítő Egyesület részére. A Városvédő és Szépítő Egyesületet városunk lakossága alapította 1988-ban annak érdekében, hogy szervezett keretek között támogassák és segítsék Sümeg építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzését, gyarapítását és népszerűsítését. Az alapítók célja volt, hogy egyesületbe tömörítsék mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenykedni, segíteni városunk korszerű, esztétikus fejlesztésében, ápolni a lakóhely hagyományait, és erősíteni a lakosság szeretetét otthont adó környezetük iránt. Ma már közel 200 főt számlál városunk e meghatározó civil szervezete. Közösségi szerepvállalásuk példaértékű, legyen szó rendezvényekről, természet- és környezetvédelemről, Sümeg zöldövezeteinek megóvásáról. Nekik köszönhetjük a város eredeti címerének felkutatását, általuk indult a „Sümegi írások” című folyóirat, melynek 16 kötete jelent már meg, az ő javaslatukra került felújításra több szobor és emlékmű, továbbá kaptak méltó nevet utcáink. Szinte nincs olyan kulturális esemény, melynek szervezésében ne működnének közre akár kezdeményezőként, akár résztvevőként. Jelen vannak olyan programok megvalósításánál, mint a Gesztenyevirág Fesztivál, a  Jakab Napok, a Szüreti Fesztivál, állami, városi valamint az adventi időszaki ünnepek, vagy a halottak napi megemlékezés. Nevükhöz fűződik továbbá a „Virágos Sümegért” mozgalom meghirdetése is. A hagyományok lelkes őrzőiként rendszeresen tartanak megemlékező, táblaavató ünnepségeket, kifejezve Sümeg híres szülöttei, elhunyt nagyjai iránti tiszteletüket. Hangsúlyt fektetnek az utánpótlásra is, többek között a Sümegen kétévente megrendezésre kerülő örökségvédő táborral biztosítanak lehetőséget az aktív fiatalok számára a város szépítésére, az értékek megőrzésére.  Céljaik elérése érdekében sikeresen működnek együtt a város vezetésével, intézményeivel, és a civil szervezetekkel egyaránt. Emellett rendszeres résztvevői, szervezői a Város- és Faluvédők Országos Találkozójának, Szakmai Konferenciájának.  Sümeg közterületeinek szépítésében, a város híres szülöttei emlékének ápolásában, és az ifjúság körében a lokálpatrióta szemlélet elterjesztésében kifejtett áldozatos tevékenységéért Kós Károly, majd Podmaniczky díjban részesült.  A Városvédő és Szépítő Egyesület 30 éve tartó elhivatott, példaértékű munkásságához ezúton gratulálunk.

 


 

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 336/2018.(X. 31.) önkormányzati határozatával Ramassetter Vince Emlékplakettet adományozott magas színvonalú borászati szakmai tevékenysége elismeréseként Hunyady Szabolcs részére. Hunyady Szabolcs a sümegi Hunyady Borház üzemeltetője. Őt és kedves nejét az emberi kapcsolatok és barátságok vonzották Sümegre, ösztönözve őket, hogy városunkban kezdjenek el borászattal foglalkozni.  Saját termelésű szőlőkből a legnagyobb odafigyeléssel készítik boraikat Újhegyen lévő birtokukon. A borház által prezentált minőség köszönhető a gondosan választott szőlőfajtáknak, a táji adottságoknak és nem utolsósorban a szakma iránt tanúsított szeretetüknek, tiszteletüknek. Hunyady Szabolcs hagyományaink tisztelője is. A sümegi borkultúra fenntartásának, ápolásának és népszerűsítésének meghatározó alakja. A Pannon Császári és Királyi Borlovagrend nagymestereként, majd tagjaként is hirdeti, népszerűsíti a helyi minőségi borokat, segíti marketingjüket. Aktív közéleti munkássága, kreatív ötletei révén kiemelt és állandó szereplője több helyi és térségi kulturális programnak, így többek között a sümegi, országos népszerűségnek örvendő  Jakab Napok Fesztiválnak. E rendezvény során hangsúlyt kap a kultúrtörténeti értékek felvonultatása, illetve Sümeget és térségét érintő turisztikai, szakmai találkozók megszervezése is. Szaktudását folyamatosan fejleszti, nyitott az új információkra, új technológiákra, melyek folyamatosan olyan hosszabb távú koncepciók, ötletek megvalósítására ösztönzik, mint a sümegi bor utak, borudvar kialakítása. Ezen célok nemcsak saját borászatuk fejlesztését, hanem a helyi idegenforgalom, turizmus fellendítését is szolgálják. E barokk kisváros és lakói szeretete nemcsak – ahogy Hunyady Szabolcs nevezi – a barátság borának gondos elkészítésében motiválta őt. Sümeg híres szülöttei hagyatékának fenntartását célzó helytörténeti beszélgetések állandó résztvevőjévé vált, mint vendég és előadó, a térség borászati kultúrájának, tradícióinak, lelkes ápolója. Hunyady Szabolcs szakmai hozzáértésével, elhivatottságával, széles körben elismert munkásságával járul hozzá városunk gazdasági, kulturális és turisztikai életének fellendítéséhez.

 


 

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 343/2018.(X. 31.) önkormányzati határozatával Sümeg Városért Emlékplakettet adományozott a város közbiztonsága érdekében végzett magas színvonalú, lelkiismeretes munkásságának elismeréseként, Molnár Zoltán részére. Molnár Zoltán 1991-től tartozik a rendőrség állományába. Két évig Budapesten, a VIII. kerületben szolgált, majd hazatért szülővárosába Sümegre, azóta a helyi rendőrőrsön teljesít szolgálatot. Jelenleg főtörzs-zászlósként – körzeti megbízottként. Emellett a helyi Polgárőr Egyesület elnökeként is a közbiztonság elkötelezettje. A 2010-ben újjáalakult szervezet fő célja – a rendőrséggel való aktív közreműködés keretében – a lakosság védelme, az idősek és a rászorulók felkarolása, támogatása. Városunkban és a külterületeken egyaránt komoly eredményeket ért el az egyesület, melyhez a Molnár Zoltán irányítása alatt működő lovas polgárőrség bűnmegelőző tevékenysége, szakmai elhivatottsága is nagyban hozzájárult. Molnár Zoltán, mind az egyesület – mind pedig a rendőrség kötelékében eltöltött idő alatt, fáradhatatlanul, példaértékűen látta el szolgálati feladatait.  Szakterületén nyitott és kezdeményező – az újításokban – a hatékonyság növelésében. A felmerülő problémákra empatikusan reagál, ugyanakkor következetesen, határozottan jár el a köz – szolgálatára. Sokoldalú rendőri munkássága keretében, bűnmegelőzési tanácsadóként közreműködik az iskolás gyermekek felkészítésében is Káptalanfán. E téren tanúsított szakértelmének köszönhetően, két alkalommal is megkapta a Veszprém megye „Év iskolarendőre” címet. Elhivatottságával, hivatástudatával, közösségi szolgálatával, számos alkalommal vívta ki mind a lakosság, mind pedig a szakterület elismerését rendőrként és polgárőrként egyaránt.

Kiváló munkáját több díj is szemlélteti:

2014-ben az év polgárőre lett,

a Rendőrség Napja alkalmából pedig 2016-ban és 2017-ben is kitüntették kimagaslóan végzett körzeti megbízotti tevékenységét.

Molnár Zoltán településünk biztonságáért végzett áldozatos, példaértékű munkásságával, a közösségért vállalt feladatok magas szintű megvalósításával méltán érdemelte ki Sümeg Város Önkormányzata elismerését.

 


 

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 337/2018.(X. 31.) önkormányzati határozatával Sümeg Városért Emlékplakettet adományozott az óvodai gyermeknevelésben végzett kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Kizmus Tamásné részére. Kizmus Tamásné 1989-ben képesítés nélküli óvónőként kezdte nevelői tevékenységét, majd 1994-től diplomás óvodapedagógusként dolgozik a sümegi óvodában.  2012-től pedig óvodavezető-helyettesként is segíti az intézmény működésével kapcsolatos feladatok ellátását. Szakmai munkáját a hivatástudat és a gyermekszeretet vezérli. Óvodapedagógusi tevékenységét a kezdetektől lelkiismeretesen, precízen, nagy igyekezettel végzi. Szakmai hozzáértése folyamatosan fejlődött önképzésének, az új pedagógiai módszerek iránti érdeklődésének köszönhetően. Következetes, tudatos nevelési eszközöket alkalmazva hamar elismerést szerzett mind a gyermekek, mind a szülők, mind pedig kollégái körében. Különös figyelmet fordít a tehetséggondozásra és a rászoruló gyermekek felzárkóztatására. Óvodapedagógusként arra törekszik, hogy a rábízott gyermekeket a lehető legmagasabb színvonalon készítse fel az iskolai életre. Egyéni bánásmódja elismerésre méltó, óvodai „zeneovi” foglalkozásokat kezdeményez, szervez, és tart, aktív tagjává válva ezzel a nevelőtestületnek. Példaértékű szakmai munkássága mellett közösségi szerepvállalása is figyelemre méltó. A Városvédő és Szépítő Egyesület tagjaként hosszú éveken keresztül közreműködött Sümeg köztereinek szépítésében, méltó megjelenésében. Minden évben részt vett az egyesület ifjúsági tagozata által szervezett tábor lebonyolításában. A Szegedy Róza Női Kar tagjaként, de óvodai csoportjával is a kulturális programok szinte állandó fellépője. A szakmai és társadalmi tevékenységét egyaránt a megbízhatóság, az igyekezet és a lelkes tenni akarás övezi. Toleráns, segítőkész és empatikus, kivételes tudását, kreativitását a nevelői munkán túl a város közösségi, kulturális életében is már számos alkalommal kamatoztatta. Kizmus Tamásné 25 éve aktív részese, meghatározó tagja óvodánk pedagógiai apparátusának, és mellette városunk kulturális közösségének elhivatott, lelkes támogatója.

 


 

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 338/2018.(X. 31.) önkormányzati határozatával Sümeg Városért Emlékplakettet adományozott a város kulturális életében végzett szakmai munkásságának, magas színvonalú kerámiaművészeti tevékenységének elismeréseként Oszkai Réka részére. Oszkai Réka a Kisfaludy Sándor Emlékház szakmai koordinátoraEnnek keretében Kisfaludy Sándor hagyatékának, valamint a város helytörténeti, egyházművészeti gyűjteményeinek ápolója, népszerűsítője, képzőművészeti kiállításainak lelkes szervezője.  Aktívan részt vesz az Emlékház fejlesztési terveinek kidolgozásában, azok megvalósításában. Törekvései töretlenek annak érdekében, hogy az intézmény szakmailag megújuljon, és Kisfaludy Sándor tárgyi és szellemi örökségének széles körű bemutatása megvalósulhasson. Részt vett azon koncepció kidolgozásában, amely az állandó kiállítások modernizálását, interaktívvá tételét célozza. Ezen munkásságával hozzájárult ahhoz, hogy a több helyszínen is megtekinthető sümegi gyűjtemények színes képet mutassanak mind művészeti kor, stílus és tematika tekintetében. Réka rendkívül tehetséges keramikus is. Alkotásai nagy népszerűségnek örvendenek, nemcsak Sümegen, hanem az ország több dunántúli településén, a fővárosban és az Alföldön. Számos, különböző témájú rendezvénysorozat és kiállítás adott otthont munkáinak eddig közel 50 alkalommal, továbbá a város turisztikai kínálatának színvonalát is méltóképpen emeli. Alkotói pályája mellett folyamatosan közreműködik közösségi-, civil- és vidékfejlesztési programokban, fejlesztési stratégiák kialakításában, projekteket tervez és menedzsel, rendezvényeket koordinál. Teszi ezt a Famulus Egyesület elnökeként, valamint az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület elnökségi és védjegytanácsi tagjaként. Mindennapi feladatai mellett tartalmas ötleteivel színesíti az Emlékház és a város közösségépítő programjait. A nevéhez fűződnek olyan meghatározó rendezvények, mint a 2016-ban szervezett 1956-os közösségi program, múzeumi esték, Kossuth-díjasok éjszakája, utcatábla avatók és nem utolsósorban díszpolgárunkkal, Tót Endrével közösen megvalósított projektek. Veszprém megyéért tett tevékenységéért, a vidékfejlesztésben és a fiatalokat is érintő közösségfejlesztésben végzett munkásságáért több alkalommal elismerésben részesült. Oszkai Réka múzeumi szakemberként, civil szervezeti tagként és magánemberként is önzetlenül tesz, dolgozik a városért, annak közösségéért, a színvonalas kulturális élet fenntartásáért. 

 


 

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 339/2018.(X. 31.) önkormányzati határozatával Sümeg Városért Emlékplakettet adományozott a Sümegen megvalósuló tömegsport terén vállalt önzetlen tevékenységének elismeréseként ifj. Fazekas László részére. Fazekas László a sümegi tömegsportban, azon belül főként a kispályás labdarúgás szervezésében nyújt kimagasló teljesítményt városunkban. A sporthoz való kötődése már gyermekkorában elkezdődött, végül a sport iránti szeretete ösztönözte arra, hogy népszerűsítse annak szerepét, közösségformáló erejét. Munkája mellett szabadidejét nem sajnálva vágott bele a sümegi műfüves pálya üzemeltetésébe. Hozzáértésének, lelkesedésének köszönhetően nem volt kérdés a város vezetése számára, hogy Lackót bízza meg e feladatok ellátásával. Megbízatását a kezdetektől fogva az elvárásoknak megfelelően, lelkiismeretesen teljesíti. Ennek keretében intézi a labdarúgó csapatok pályabérléssel kapcsolatos igényeit, továbbá koordinálja, irányítja a városi bajnokságokat valamennyi idényben. Gondoskodik arról, hogy a bajnokságban szereplő csoportok elért eredményeik alapján elismerésben részesüljenek. A résztvevők legnagyobb megelégedésére minden alkalommal ünnepélyes keretek közé szervezi az Ollé évadzáró és díjátadó tornákat, rendezvényeket. Gondot fordít továbbá a létesítmény megfelelő állapotának fenntartására, szükség szerinti helyreállítására. Évről évre lelkesen tesz azért, hogy minél nagyobb tömegeket mozgasson meg, és ösztönözzön minden korosztályt a testmozgásra. A tömegsport terén szerzett tapasztalatát a Városi Sportegyesület keretein belül is gyakran kamatoztatja, hiszen több alkalommal besegít az egyesület rendkívül szerteágazó szakmai és technikai feladatainak ellátásában. Emellett több önkormányzati rendezvényen ellátja a szervezet képviseletét. Meghatározó a szerepe a 2016-ban indult, és azóta egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Sümeg Trail terepfutóverseny propagálásában, lebonyolításában is. Ifj. Fazekas László sokoldalú szervezőkészségével, kapcsolatteremtő képességével színvonalas közösségépítő célokat valósít meg városunkban a tömegsport révén.

 


 

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 340/2018.(X. 31.) önkormányzati határozatával Sümeg Városért Emlékplakettet adományozott az önkormányzati tűzoltóság tevékenységében, az ahhoz kapcsolódó nemzetközi programok megvalósításában és városunk testvér-települési kapcsolatainak ápolásában végzett példaértékű munkásságának elismeréseként Molnár Gábor részére.Molnár Gábor 1997. óta tagja az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. 2013-ig gépkocsivezetőként dolgozott a köztestületi tűzoltóságon, majd 2013-tól a mai napig önkéntes munkájával segíti a szervezet tevékenységét. 2007-től a Városi Tűzoltó Egyesület elnökeként és az Önkormányzati Tűzoltó Köztestület alelnökeként fordít kiemelt figyelmet városunk közbiztonságára. Önkéntes munkájával, a sümegi fiatalok egyesületi körbe való bevonásával meghatározó szerepet tölt be a tűzoltóság állományában. Hivatása során tanúsított helytállása, elkötelezettsége mellett rendkívül nagy érdeme van Sümeg testvérvárosi kapcsolatainak erősítésében. Az erdélyi Szovátával való együttműködés alapjait a két település tűzoltóinak szakmai partnersége szilárdította meg. Gábor folyamatosan, lelkesen tesz azért, hogy a jól működő gyakorlatok átadását is célzó közösségi programok révén hosszú távon fenntartható, élő kooperáció alakuljon ki városaink között. Szováta mellett a németországi Aichtal és a lengyelországi Koŝcian önkormányzatával létrejött együttműködés is többek között a tűzoltóság bevonásával erősödött tovább. A már hagyománnyá vált, évente megrendezésre kerülő lengyel-magyar tűzoltótáborok lebonyolítása Gábor érdeme. Szakmai programokat, kirándulásokat, sportversenyeket szervez a gyermekek számára, megismertetve őket a hivatás sokrétűségével. Évről-évre koordinálja továbbá a nemzetközi tűzoltóversenyeken való részvételt, szinte kivétel nélkül eredményes szerepléssel.  Munkájának köszönhetően fellendült, és ma is szilárdan, értékes tartalommal van megtöltve  Sümeg és partnertelepülései életében tűzoltóink szakmai és baráti kapcsolata.  Szervezőkészsége, lelkesedése a helyi szintű rendezvények során is megmutatkozik. Kollégáival olyan közösségteremtő programok állandó részesei, mint a Jakab Napok vagy az Adventi Forgatag. Molnár Gábort – mind szakmai feladatai, mind a közösségi kapcsolatok és együttműködések ápolása, fenntartása tekintetében – az önkéntesség, a fáradhatatlan tenni akarás vezérli.