Népszámlálás 2022.

Tájékoztatás a 2022. évi népszámlálásról

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvényben előírtaknak megfelelően a Magyarország területén 2022. október 1-jén 00 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálást) kell tartani.

2022-ben tizenhatodik alkalommal kerül sor hazánkban népszámlálásra. Egyedülálló módon ez az egyetlen olyan adatforrás, amely egyidejűleg biztosítja a szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét. A népszámlálás az egyetlen teljes körű adatfelvétel a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

Az adatgyűjtés a modern kor igényeinek megfelelően interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközt használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg, papíralapú kérdőívek nélkül.

A népszámlálásra 2022. október 1. és november 28. között kerül sor az alábbiak szerint:

  1. október 1. és 2022. október 16. között, az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket. az online kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer 2022. október 16. éjfélig fogadja.
  2. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ekkor az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető. Ebben az időszakban a számlálóbiztosok összeírás céljából felkeresik azokat a címeket (háztartásokat), amelyekről az önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív.
  3. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírásra. Ebben az időszakban már csak azon személyek írjuk össze, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Amennyiben az adatszolgáltató az előző két lehetőség közül egyikkel sem élt, pótösszeírás során, a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatalban jelentkezve megválaszolhatja a kérdéseket.

A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel. Azok összesített formában kerülnek nyilvánosságra, semmilyen módon nem összeköthetők a válaszadók személyével.

 NYOMTATVÁNYOK:

Adatkezelési tájékoztató

Jelentkezzen számlálóbiztosnak!

Jelentkezési lap számlálóbiztosi feladatra

Jelentkezési lap felülvizsgálói feladatra

Népszámlálás és nyereményjáték

Hogyan zajlik a népszámlálás

Tájékoztató népszámlálás online kitöltés

A helyi népszámlálási felelős elérhetősége:

Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal (8330 Sümeg, Béke tér 7.)

Tel.: +36 87/550-760

dr.kiss.csilla@sumeg.hu

További információk:

https://népszámlalas2022.hu

Dr. Kiss Csilla Magdolna jegyző
Helyi népszámlálási felelős

Pót-összeírás