Jelentős fejlesztések zajlanak a városban

Nyár van, kánikula, de a város több területén is építkezések történnek az önkormányzat jóvoltából, többségében pályázatok által. Ezekről tájékoztatja Olvasóinkat Végh László polgármester.

Vannak olyan projektek, melyek a tervezettnek megfelelően már a befejezéshez közelednek, de van olyan is, amely most indul. Haladjunk a külső városrészek irányából. Az ipari park épületei már jól látszódnak.

Látványos az utóbbi hetekben  a fejlődés, intenzíven haladtak a munkálatokkal a kivitelezők. Az épületek már jól látszódnak, viharos gyorsasággal épül az inkubátorház és a csarnok is, már az elemeket szerelik. A beruházó és a kivitelező folyamatosan egyeztet, várhatóan szeptember végére átadásra is kerülhet a létesítmény. Egy ilyen közel egy milliárdos beruházásnál vannak nehézségek, csakúgy, mint az otthoni építkezéseknél. Azonban jó az együttműködés, jól tudtuk kezelni a felmerülő gondokat. Kora tavasz óta folyamatosan dolgoznak a szakemberek, megfelelő erőt, gépeket koncentrálnak ide. Fontos és sürgős ez a beruházás, hiszen ebben a csarnokban ősszel már termelés fog folyni.

Hogyan működik majd ez a létesítmény?

Kötöttünk szerződést egy Zala megyei vállalkozással, ők foglalták le a csarnokot, így az az első pillanattól kezdve működni fog. Ez pályázati követelmény is volt, hogy már előre gondoskodjunk olyan vállalkozóról, aki a felépítés után rögtön megkezdi a tevékenységét. Bajban is lennénk, ha erre csak akkor gondoltunk volna, amikor már áll a szerkezet. Sokaknak biztosítanak majd munkát, mondhatom, ugrásra készen várják az átadást.

A Mogyorós-dombon is fejlesztés valósul meg.

Látogatóközpont készül, előrehaladott, szép állapot van a helyszínen. Ehhez kapcsolódik majd egy hosszú tanösvény, amely bevezet a városba a Sintérlapon keresztül. Az Afrikárium is ebből a projektből valósul meg, ott a meglévőkön túl két helyiséget alakítunk ki. Nagy várakozás előzi meg a Fehérkő teraszt – ez is ennek a pályázatnak a része -, remélhetőleg a közbeszerzés megtörténik néhány héten belül. Sokféle engedélyt kellett beszereznünk, túlzott erőfeszítéseket kellett tennünk, azonban a kivitelezés már nem tart hosszú ideig, még a tél beállta előtt ez is megvalósul, remélem, a túrázók legnagyobb örömére.

A Ramassetter-ház is megújul, háromféle finanszírozásból, melyben van saját forrás és pályázat is. Akik arra járnak, láthatják a jó ütemű munkákat.

A harmadik része is elindulhat az építkezésnek, és minden jel arra mutat, az év utolsó hónapjaira be tudjuk majd fejezni. Az egyik legnagyobb feladat, a tetőcsere már a végéhez közeledik. Ezúton is köszönöm a környéken lakók türelmét, hiszen tudom, hogy a munkavégzés sokféle kellemetlenséggel jár. A Ramassetter-ház szívügye volt a most regnáló testületnek. Ramassetter Vince tiszteletre méltó személye miatt is nagyon fontos nekünk, így tehát fontos a szülőháza is. Olyan funkciót tölt majd be a felújítás után, amely jól kapcsolódik a Plébániatemplom, a Hétvezér tér, az Afrikárium együtteséhez, egy komplex kulturális blokk alakul ki a városnak ezen a részén.

Nem kis türelem kell a lakosság részéről a hamarosan induló Flórián téri körforgalom létrehozása során. Hol tartanak a munkákkal?

Ez egy bonyolult és hosszadalmas előkészítést igényló projektünk, sokféle engedély beszerzésére volt szükségünk. Sokszor nehezítette ez az előrehaladásunkat. A folyamatos konzultációk eredményeképpen mire Olvasóink kézbe veszik lapunkat, már érzékelhető lesz a járdaszakaszok felbontása, majd pedig az utak következnek. Elsőként a közművek kiváltása történik meg. Figyelünk arra, hogy az autóközlekedést lehetőség szerint kevésbé zavarja az építkezés, ritkán lesz teljes útzár, általában félpálya kerül lezárásra. A forgalomelterelési tervek természetesen elkészültek. Nehéz jósolni, mennyi időt vesz igénybe a felújítás, hiszen a föld alatti bontások során bármi kiderülhet, de remélem, szeptember közepére a közműkiváltások befejeződnek, addigra a kivitelező cég meglesz, s minél hamarabb indulhat az aszfaltozás, a szegélyek, burkolatok kialakítása. Kérem mindenkinek a türelmét, szükség lesz rá, de kárpótlásképpen egy nyugodt, biztonságos csomópontot fogunk kapni a körforgalommal.  

Eddig a pályázati forrásokból létrejövő beruházásokról ejtettünk szót. Kiemelkedő azonban a temetőben lévő kálváriának a felújítása is. S ennek legnagyobb értéke, hogy közös adakozásból valósul meg.

Az elmúlt 5 év egyik csúcspontjának tartom a kálvária újjáépítését. Úgy gondolom, nagyon sok sümegi lakosnak fontos a felújítás, s mivel ennek hangot is adtak, belevágtunk. Az adománygyűjtés adventkor kezdődött, majd a Zsófia bálon folytatódott és sokan utaltak összegeket a közzétett számlára. Köszönet minden forintért! Ehhez még a plébánia is adott 1 millió Ft-ot, az önkormányzat pedig a még hiányzó részt. A munkálatok jelentős része meg is történt, a közeljövőben a díszkivilágítás is kiépítésre kerül. Terveink szerint augusztus 20-án kerül sor az ünnepélyes átadásra, melyre ezúton is hívom városunk érdeklődő lakosságát. Nemcsak Szent István ünnepe lesz ez a nap, hanem a közös összefogással megvalósuló kálváriánk ünnepe is.

Nagyon jelentős beruházások ezek, és már sok be is fejeződött. Gondoljunk az óvoda teljes körű felújítására, az uszoda létrejöttére, a csatornázásokra. Merre tart a város, hogyan vélekedik erről?

Elégedett nem lehetek soha, de az öt évvel ezelőtt kitűzött terveink, céljaink jelentős része megvalósult. Egy olyan terület van, ahol nem sikerült teljesíteni az ígéreteinket: az utak és járdák esetében. Bár sok útjavítás történt, de elsősorban a csapadékvízelvezetés hiánya és a nyílt árkok miatt nehezen haladhatunk, különösen a város hegyoldali részén. Bár nagyot léptünk előre azzal, hogy a Petőfi és az Árpád utcában meg tudtuk valósítani, de a 84-es úttól keletre eső városrészen hatalmas a probléma és ezzel együtt hatalmas összeg is lenne. Eddig nem volt ilyen pályázat, még kisebbek sem. Remélem, hogy a következő években megoldást tudunk erre találni.

Mindemellett azonban, ha az önkormányzati működés és a lakosság jólétéhez, közérzetéhez kapcsolódó területeket nézzük, azt hiszem, sokat fejlődtünk. Sokat javult az egészségügyi ellátórendszerünk feltételrendszere, az orvosi rendelők új épülete, a Járóbeteg Szakellátó Központ felszereltségének javítása, az Idősek Otthonának rendbetétele mind ezt szolgálta. Sokat fejlődtünk az oktatás terén is, hiszen nemcsak az általános iskolánk és a gimnáziumunk működik kiválóan, létrehoztuk a felsőoktatást és letettük a sümegi szakképzés alapjait is. Ezek óriási eredmények jövőnk szempontjából.

Úgy érzem, az önkormányzat –  velem együtt –  kihasználta a lehetőségeket, amik adódtak, a pályázati munkánk sokszor erőnkön felüli volt. Sümeg nem volt felkészülve ilyen pályázati dömpingre, de szerencsére az önkormányzatban megvolt a bátorság ehhez és nagyon sok konfliktus árán, nagyon sok munkával, azt hiszem, jól teljesítettünk.