Gazdasági Bizottsága 2019. november 26.

Szám: sum/7796-1/2019.

MEGHÍVÓ

 Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2019. november 26. (kedd) 14 óra 00 perckor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom

 Helye: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal kis tanácskozóterme

Napirend

Nyilvános ülés

 1. Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési Helyi Építési Szabályzatokról szóló 10/2006.(IX. 08.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
  Remete József elnök
 2. Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 14/2015.(XII.01.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Remete József elnök
 3. Intézményi közétkeztetésre vonatkozó szerződés
  Remete József elnök
 4. Adorján Ádám ingatlan vásárlás iránti kérelme
  Remete József elnök
 5. Szántói Zoltán Béla és Szántóiné Onodi Erika ingatlan eladására irányuló ajánlata
  Remete József elnök
 6. Sümeg Város Önkormányzata tulajdonát képező, Sümeg belterület 362/A/10 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének kérdése
  Remete József elnök
 7. Sümeg, Cseh L. u. 1. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása
  Remete József elnök
 8. Beregszászi Zsolt és felesége Sümeg, Vadrózsa u. 7. ½. szám alatti lakosok önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására irányuló kérelme
  Remete József elnök
 9. TOP-1.4.1.-16-VE1-2017-00026 kódszámú. „Bölcsőde fejlesztése Sümegen II. ütem” projekt építési beruházás megvalósításához szükséges költségnövekmény biztosítása iránti kérelem
  Remete József elnök
 10. TOP-1.2.1.-15-VE1-2016-00010 kódszámú, „Komplex turisztikai fejlesztések Sümegen” projekt keretében, Sümeg „Fehérkövek” – kilátó-terasz építése, turisztikai ösvény és kapcsolódó műtárgyak (tájékoztató táblák, padok, pihenők) építési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás
  Remete József elnök
 11. TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00015 kódszámú, „Sümegen a Tóth Tivadar utca kerékpározhatóvá tétele” projekt építési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás
  Remete József elnök
 12. Tájékoztatás a 2020. január 1-től alkalmazható egyes tételes helyi adómértékek valorizációjáról
  Remete József elnök
 13. Tájékoztató aktuális pénzügyi helyzetről
  Remete József elnök

Az ülésen való megjelenésére feltétlen számítok!

 Sümeg, 2019. november 22.

Remete József s.k.
GB elnök