Meghívó – képviselő-testületi ülésre – 2020.01.30.

 Szám: sum/559-1/2019.

Meghívó

Értesítem, hogy az Mötv.  45. § -a alapján a képviselő-testület ülését 2020. január 30. (csütörtök) 1400 órára összehívom  
Az ülés helye:  Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagy tanácsterme
8330 Sümeg, Béke tér 7.

Napirend

 1. Sümeg Város Önkormányzata és Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  Végh László polgármester
 2. Az óvodai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározása a 2020/2021. nevelési évre, illetve az óvoda heti és éves nyitva   tartási idejének meghatározása
  Végh László polgármester
 3. Óvodavezető intézményvezetői pótlékának emelése
  Végh László polgármester
 4. Általános iskolai felvételi körzethatár – tervezet véleményezése
  Végh László polgármester
 5. Sümeg Város környezetvédelmi program felülvizsgálata 2019.
  Végh László polgármester
 6. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
  Végh László polgármester
 7. Beszámoló a Sümegi Települési Értéktár 2019. II. félévi tevékenységéről
  Végh László polgármester  
 8. Vagyonkezelői nyilatkozat iránti kérelem – mellékletei
  Végh László polgármester                        
 9. Közérdekű kötelezettségvállalás szerződés módosítása iránti kérelem
  Végh László polgármester
 10. Ajánlat Sümeg belterület 1431/A/6 hrsz.-ú ingatlan megvételére
  Végh László polgármester
 11. Vezetékjog létesítésével kapcsolatos kártalanítás módosítása
  Végh László polgármester
 12. Sümeg, József Attila utca melletti építési telkek forgalmi értékeléséhez árajánlat készíttetetése
  Végh László polgármester
 13. Ajánlat a Sümegi Média Centrum Kft. üzletrészeinek megvásárlására
  Végh László polgármester
 14. Castrum-50 Kft. előzetes elvi hozzájárulás iránti kérelme
  Végh László polgármester
 15. Kölcsönszerződés módosítása
  Végh László polgármester
 16. Vis maior esemény következtében bekövetkezett károk helyreállítási munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás
  Végh László polgármester
 17. TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00015 kódszámú, „Sümegen a Tóth Tivadar utca kerékpározhatóvá tétele” projekt építési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás
  Végh László polgármester
 18. TOP-1.2.1.-15-VE1-2016-00010 kódszámú, „Komplex turisztikai fejlesztések Sümegen” projekt keretében, Sümeg „Fehérkövek” kilátó- terasz építése, turisztikai ösvény és kapcsolódó műtárgyak (tájékoztató-táblák, padok, pihenők) építési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás
  Végh László polgármester
 19. TOP-1.1.1.-16-VE1-2017-00007 kódszámú, „Fejlesztés a Sümegi Ipari Parkban II. ütem” építési beruházás megvalósítása kapcsán kivitelezői pótmunka igény kérdése
  Végh László polgármester
 20. TOP-1.1.1-15 kódszámú „Fejlesztés a Sümegi Ipari Parkban” projekt keretében Inkubátorház és kiszolgáló csarnoképület építési beruházás költségösszetételének meghatározása
  Végh László polgármester
 21. TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöldváros kialakítása Sümegen” tervezési ajánlat
  Végh László polgármester
 22. TOP-5.3.1-16 „Helyi identitás és kohézió erősítése a Sümegi járásban Együttműködve térségünk értékeiért” pályázat keretein belül közösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása feladatok ellátása
  Végh László polgármester
 23. TOP-1.2.1-16 „Ramassetter Látogatóközpont kialakítása Sümegen” pályázat keretein belül eszközbeszerzés – gyengeáramú munkák feladatok ellátása
  Végh László polgármester
 24. Tájékoztatás régészeti megfigyelés igénybevételéről a „Tóth Tivadar utca kerékpározhatóvá tétele” című pályázatban
  Végh László polgármester
 25. Tájékoztatás testvér-települési együttműködés pályázat benyújtásáról
  Végh László polgármester
 26. Kisfaludy Sándor Gimnázium világítástechnikai eszközeire elővásárlási jog
  Végh László polgármester
 27. Sümeg Média Centrum Kft. kérelme
  Végh László polgármester
 28. Remedicon Kft. támogatási kérelme
  Végh László polgármester
 29. Zenés, táncos rendezvény tartására irányuló kérelem
  Végh László polgármester
 30. Tájékoztató aktuális pénzügyi helyzetről
  Végh László polgármester
 31. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Végh László polgármester
 32. Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
  Végh László polgármester
 33. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Végh László polgármester

 

Sümeg, 2020. január 24.

Végh László
polgármester

jegyzőkönyv