MEGHÍVÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRE 2022.FEBRUÁR 24.

Szám: sum/1096-1/2022.

Meghívó

Értesítem, hogy az Mötv.  45. § -a alapján a képviselő-testület ülését

 2022.Február 24. (csütörtök) 1400 órára összehívom

 

Az ülés helye:Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagy tanácsterme
8330 Sümeg, Béke tér 7.

Napirend

 

1.Sümeg Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Végh László polgármester

2.Döntés a 2022. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről, a 2022. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről
Végh László polgármester

3.Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Végh László polgármester

4.Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház 2022. évi munka- és szolgáltatási tervének elfogadása
Végh László polgármester

5.Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház 2021. évi kulturális és könyvtári szolgáltatásokról, valamint közérdekű múzeumi kiállítóhely feladatellátásáról
Végh László polgármester

6. I. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó rendelő felújításához támogatási kérelem
Végh László polgármester

7.Sümeg város közvilágításának fejlesztése
Végh László polgármester

8.Sümeg belterület 180/16 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Végh László polgármester

9.Sümeg belterület 511/2 hrsz.-ú lakóház, ingatlan értékesítésének kérdése
Végh László polgármester

10.Sümeg belterület 511/1 hrsz.-ú kivett malom értékesítésének kérdése
Végh László polgármester

11.Sümeg, belterület 2003/5 hrsz.-ú és 2003/8 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésének kérdése
Végh László polgármester

12.Vételi szándék bejelentése Sümeg Város Önkormányzata tulajdonát képező, Sümeg, külterület 093 hrsz.ú és 095/7 hrsz.-ú alatti külterületi utak vonatkozásában
Végh László polgármester

13.Önkormányzati tulajdonú képzőművészeti alkotás kölcsönzése
Végh László polgármester

14.Pályázati kiírás, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022. évi támogatására – határozat visszavonás
Végh László polgármester

15.Pályázati kiírás, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022. évi támogatása
Végh László polgármester

16.Sümegi kézműves fazekascéh zászlajának restaurálása
Végh László polgármester

17.TOP Plusz 1.2.3-21 azonosítószámú Belterületi utak fejlesztése pályázat benyújtásához előkészítési feladatok beszerzési eljárásának eredménye
Végh László polgármester

18.Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete támogatási kérelme
Végh László polgármester

19.Sümeg Térségi Tömegsport Egyesület támogatási kérelme
Végh László polgármester

20.Sümeg Város Fúvószenekara Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
Végh László polgármester

21.Sümegi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Végh László polgármester

22.Sümegi Városvédő és Szépítő Egyesület támogatás kérelme
Végh László polgármester

23.Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
Végh László polgármester                                                                          

                                                                                                                                                                                

Sümeg, 2022. február 18.

 

Végh László
polgármester