Meghívó Képviselő-testületi ülésre

 

Szám: sum/4431-1/2022.

Meghívó

Értesítem, hogy az Mötv.  45. § -a alapján a képviselő-testület ülését
2022. június 22. (szerda) 14 órára összehívom

 Az ülés helye:Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagy tanácsterme
8330 Sümeg, Béke tér 7.

Napirend

                                                                                             

1.Az önkormányzati jelképekről, a jelképek és a „Sümeg” elnevezés használatáról, a város fellobogózásáról, kitüntetésekről, díszpolgári cím adományozásáról és a Panteonfalról szóló
19-2018.(XI. 5.) rendelet módosításáról
Végh László polgármester
2.Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. második félévi munkaterve
Végh László polgármester
3.A Sümegi I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére pályázat kiírása
Végh László polgármester
4.Kisfaludy Sándor Emlékház belépődíjainak módosítása
Végh László polgármester
5. Pályázat benyújtása az önkormányzat rendkívüli támogatására
Végh László polgármester
6. Önkormányzati rendezvényeken alkalmazandó bérleti díjak mértékének módosítása
Végh László polgármester
7. Sümeg, Béke tér 2. szám előtt kijelölt gyalogos átkelőhely létesítéséhez tervezési ajánlat
Végh László polgármester
8.TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése a Sümegi Járásban- Együttműködve térségünk értékeiért pályázat keretein belül „Közösségi programok szervezése és lebonyolítása” feladatok ellátása – Térségi szomszédolás Káptalanfán
Végh László polgármester
9.Sümeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Sümeg, belterület 2003/5. hrsz-ú iparterületi ingatlan értékesítése értékbecslés alapján
Végh László polgármester
10. Süle Miklós Martin és Süléné Kovács Petra kérelme építési telek kedvezményes vásárlására
Végh László polgármester
11.Sümeg és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. támogatási kérelme
Végh László polgármester
12. Sümeg Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Végh László polgármester
13. Beregszászi Zsolt lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Végh László polgármester
14. Dr. Czirner József László lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Végh László polgármester
15. Szappan Noémi lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Végh László polgármester
16.Tóth Veronika lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Végh László polgármester
17.Vincze Péter lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Végh László polgármester
18. Tájékoztató két ülés közti eseményekről
Végh László polgármester
19. Testvérvárosi beszámoló
Végh László polgármester
20. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Végh László polgármester                                                                                                                                                                                                          

Sümeg, 2022. június 17.

Végh László
polgármester