A települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések

„A települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” című felhívásra benyújtott pályázaton 78 023 720 Ft

összegű támogatást nyert Sümeg Város Önkormányzata

A projekt célja a csapadékvíz biztonságos elvezetése, a csapadékvíz-infrastruktúra fejlesztése, melynek köszönhetően javul a település környezeti állapota és a település helyi vízkár veszélyeztetettsége csökken.

A projekt célterülete az Árpád utca műszaki tervben lehatárolt szakasza.

Jelen beruházásban az árok mélyítése, burkolása és az átereszek rekonstrukciójára kerül sor, továbbá vízvisszatartó aknák kerülnek kiépítésre.

 

CS1-4-1 levezető (Árpád u. – Petőfi u.) nyílt csapadékvíz elvezető szakaszait érintő beavatkozások: mederburkolat kialakítása, hordalékfogók építése, bejárók építése, bekötő közművek kiváltása, közúti csatlakozóaknák építése

 

CS1-4-1-1 levezető (Árpád u. – Petőfi u.) nyílt csapadékvíz elvezető szakaszait érintő beavatkozások: mederburkolat kialakítása, hordalékfogók építése, bejárók építése, bekötő közművek kiváltása, közúti csatlakozóaknák építése, útkeresztezés építése.

A kijelölt beavatkozások igazoltan hozzájárulnak a helyzetértékelés által feltárt problémák megoldásához, kezeléséhez.