ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 311/2018. (X. 15.) határozata alapján, Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzati vagyon használatáról, hasznosításáról és forgalmának rendjéről szóló 6/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. S (2) bekezdésében foglaltak szerint nyilvános árverést (licit ) hirdet a kizárólagos tulajdonát képező Sümeg belterület 708/2 hrsz-ú, 427 m2 alapterületíí „kivett” telephely megnevezésú, természetben: 8330. Sümeg, Arpád u. 36. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.

Árverés ideje: 2018. november 05 ( hétfő ) 14.00 órától

Árverés helye: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal

  1. Sümeg, Béke tér 7. ( I. emeleti tárgyaló)

Az értékesítési feltételek, az alábbiakban kerültek meghatározásra:

Árverés hirdetmény