Az első hónap a Parlamentben

 

Az április 8-i országgyűlési választást követően letették az esküt a parlamenti képviselők. Megalakult az új Orbán-kormány, elkezdődött az érdemi munka. Fenyvesi Zoltán, Sümeg és térségének, a 3-as számú választókerületnek újonnan választott országgyűlési képviselője tájékoztatja olvasóinkat.

Képviselő Úr! Mit jelent Önnek a képviselői eskü?

Elérzékenyültem, mikor képviselőként beléptem az Országházba. Számomra felemelő és megható volt az alakuló ülés és az eskütétel. Boldog vagyok, hogy képviselői eskümhöz híven részt vehetek az ország fejlődésében, térségünk fejlesztésében és a törvényalkotásban.

Hogyan indult a ciklus, melyek voltak az első teendők képviselőként?

A természetes adminisztratív feladatokon kívül nekem még nagy kihívást jelent eligazodni a hatalmas, impozáns és gyönyörű épületben. Az eskü letétele után újra megválasztottuk Orbán Viktort, a Fidesz elnökét miniszterelnöknek, döntöttünk a bizottságok felállításáról és a tagok megválasztásáról. Miniszterelnök úr javaslatára a bizottságok meghallgatták a miniszterjelölteket, akik a kinevezésük után szintén letették az esküt.

Ön melyik területen kamatoztatja eddigi tapasztalatait?

Két bizottság, az Európai ügyek és a Nemzeti összetartozás bizottság munkájába kapcsolódhatok be. Fontos számomra, hogy nem kerültem távol eredeti szakmámtól, hiszen német-történelem szakos tanárként mindkettőt, sőt pedagógiai ismereteimet is kamatoztathatom, és segíthetem térségünk turisztikai fejlődését is. Örülök, hogy ezekbe a bizottságokba kerültem, hiszen ezeket magam kértem. Köszönöm a frakcióelnökség támogatását.

Ezeknek a bizottságoknak melyek az elsődleges feladatai?

Az Európai ügyek bizottsága elsősorban hazánk és az Európai Unió közti feladatokkal, eseményekkel, kapcsolatrendszerrel foglalkozik, ami a Miniszterelnökség alatt működő két uniós államtitkárság munkáját segíti. Hazánk és az Unió közötti kapcsolatok miatt ez külpolitikai, gazdasági, kulturális és a jövőnk szempontjából is az egyik legjelentősebb bizottság. A Nemzeti összetartozás bizottság munkájába a Kárpát-medence és a diaszpórában élő magyarság ügye, segítése tartozik.

Hogyan tudja nyomon követni a megye, a sümegi járás történéseit? Mennyi időt tud majd a térségben tölteni?

A térségben zajló fontos eseményeket ezután is követni tudom, hiszen tartom a kapcsolatot a települések, civil szervezetek vezetőivel, a térség polgáraival. Ezután is igyekszem ott lenni a rendezvényeken, amelyekre meghívnak, és így tudom tartani a kapcsolatot a választókerület lakóival, tudom segíteni térségünket. Parlamenti munka minden második héten lesz, közben és a hétvégeken járom a településeimet, részt veszek a különböző programokon. Ahogy eddig is, úgy ezután is számíthat rám a térség minden települése, lakója.

Miben számít a lakosság együttműködésére?

Azért indítottuk el még a választások előtt a problématérképet, hogy segítséget kapjak és adjak a felmerülő problémákra. A térkép segítség nekem, de segítség a települések vezetőinek is, hiszen ezt ők is látják, ők is nyomon követhetik településük lakóinak problémáit, igényeit, javaslatait. Ha ezt folyamatosan töltik tartalommal az emberek, akkor egy interaktív felületté válhat, állandó munkát adva a polgármestereknek és nekem is.

Mi a tapasztalata, a www.problematerkep.hu lehetőségeit mennyire veszi igénybe a lakosság? Hogyan és miben tud ön segíteni? Hogyan érhetik el önt a választópolgárok?

A problématérképet az egyes településen lakók állandóan használják, töltik fel a megoldandó feladatokat, míg más települések nem élnek a lehetőséggel. Sok olyan javaslat van feltöltve, amely önkormányzati kompetenciába tartozik, ezért fontos, hogy a településvezetők is olvassák, használják. Remélem hasznos oldal lesz mindenki számára. Engem a polgárok személyesen, munkatársaimon vagy a polgármestereken keresztül érhetnek el, de felkereshetnek a fogadóóráimon is.  

A politika palettáján még mindig közérdeklődésre tart számot a migráns-kérdés. Mi a kormány álláspontja, milyen intézkedések várhatók?

A magyar választók április 8-án világos és egyértelmű választ adtak a migrációs kérdésre: elutasították a bevándorlást és azokat a szervezeteket, pártokat is, akik támogatják ezt a kérdést. Ebből következően a kormány megalakulása után az első lépése lesz a Parlamentnek, hogy megalkossa a Stop Soros törvényt és módosítsa az Alkotmányt, amely szigorítaná a bevándorlást és korlátozná, átláthatóbbá tenné a bevándorláspárti szervezetek működését. Ez az a javaslat, amit korábban a Jobbik elutasított és nem szavazott meg, ezzel pedig a migránstámogatók mellé állt. A Fidesz-KDNP-nek újra megvan a kétharmada, hogy a szigorításokat a magyar emberek érdekében megtegye. Természetesen meg is fogjuk tenni, hiszen erre kaptunk a választópolgároktól felhatalmazást. A magyar emberek bízhatnak bennünk, meg fogjuk védeni Magyarországot!

Győrfi H. Marianna