FELHÍVÁS – Beiskolázási támogatás

 SÜMEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ÖNKORMÁNYZATI ÉS HATÓSÁGI OSZTÁLYA

8330 SÜMEG, BÉKE TÉR 7. TELEFON: 87/550-750.

 F E L H Í V Á S

 Sümeg Város Önkormányzata az iskoláztatással kapcsolatos kiadások enyhítése érdekében beiskolázási támogatást nyújt.

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő- testületének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2016. (IV.4.) önkormányzati rendeletének 19. §- a alapján az iskoláztatással kapcsolatos kiadások enyhítése érdekében beiskolázási támogatásban részesítheti, azokat az általános iskolás és nappali tagozaton tanuló középiskolás gyermeket nevelő családokat, akiknek a családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át  (57000,- Ft) egyedül élő szülő esetében annak 250%-át (71250,- Ft) .

A támogatás iránti kérelem a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Hatósági Osztályán (földszint 2-es szoba) beszerezhető.

Kérjük, hogy a pontosan kitöltött kérelmeket, az ott megjelölt mellékletekkel együtt szíveskedjenek a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Hatósági Osztályára eljuttatni.

Benyújtási határidő: 2017. augusztus 1.-től szeptember 30.-ig

Sümeg, 2017. július 11.

                                                              

 Borsné Marton Judit  

Önkormányzati és Hatósági Osztályvetető