Fenntartható települési közlekedésfejlesztés – Sümeg körforgalmi csomópont kialakítása – 199 999 599 Ft támogatási összeg

A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázat elbírálása megtörtént. Sümeg Város Önkormányzata 199 999 599 Ft támogatási összeget nyert a tervek megvalósítására. Ez azt jelenti, megépül a Flórián téri körforgalom!

A projekt címe Sümeg körforgalmi csomópont kialakítása (Árpád u. – Kossuth L. u – Petőfi S. u – Flórián tér)
A projekt indokoltsága, szükségesség A beruházás helyszíne nagy forgalmat lebonyolító kereszteződés, melyet a kistérség településein élőkön, a helyi lakosságon, a településen áthaladókon kívül a helyi- és helyközi tömegközlekedési eszközök is használnak. A kistérség lakossága számára számtalan olyan szolgáltatás érhető el Sümegen, amely a saját településükön egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan található meg, így ők is nagy számban fordulnak meg a városban. A sümegi buszpályaudvar tömegközlekedési központként funkcionál, hiszen több olyan célállomás létezik, amely csak sümegi átszállással megközelíthető.

A beruházás helyszíne jelenleg rosszul belátható útkereszteződés, amely valamennyi közlekedési szereplő számára potenciális veszélyt jelent. A közlekedők csak közúti jelzőtáblák segítésével közlekednek, közúti jelzőlámpa nincs.   Mivel a kereszteződés környékén több olyan intézmény, vállalat (bank, posta, általános iskola, főiskola, üzletház, piac) található, amelyet sokan látogatnak, így rendkívül forgalmas a kereszteződés. A közlekedési vállalat csatolt nyilatkozata szerint megállapítható, hogy naponta közel 100 db induló és közel 100 db érkező, valamint további 70 áthaladó járat használja a csomópontot. A reggeli- (7.30-8.00) és a délutáni órákban is (15.30-16.30) van egy-egy időszak, amikor a kereszteződés kiemelten nagy forgalmat bonyolít le, hiszen a csomópont körül oktatási intézmények, vállalkozások üzemelnek.

A csatolt baleseti kimutatásból látható, hogy számtalan esetben gyalogos és kerékpáros is szereplője volt a balesetnek, ezért fokozott figyelmet kell szentelni a gyalogos- és kerékpáros közlekedés biztonságosabb feltételeinek megteremtése.

A projekt tartalma A megvalósításra kerülő projekt keretében körforgalom, valamint kerékpárút kerül kialakításra a sümegi járás központjában, Sümeg városában. A beruházással érintett megvalósítási helyek egy része önkormányzati- (688/8; 688/11; 1177/6; 1177/2; 1177/4; 1177/5; 1178/8; 1178/3; 1178/6; 1436/6; 1436/9; 1436/12), egy része állami tulajdonban (688/12; 1177/3; 1178/7) van.

A projekt költségei a kötelező soft elemeken túl a közművek kiváltásának, átalakításának, felújításának költségeit is tartalmazza, valamint a közlekedésbiztonság fokozása érdekében szemléletformáló tevékenységeket is realizálunk.

A projekt célja, elvárt eredmények A kialakításra kerülő körforgalom a belvárosban található 4 utca találkozásánál jön létre (Árpád utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi utca, Flórián tér), valamint a közlekedés biztonságának növelése érdekében a körforgalom mellett kerékpárút is kiépítésre kerül. A körforgalom kiépítésével jelentősen növekszik a forgalom biztonsága, mivel az egyirányú forgalom csökkenti a közlekedési konfliktusok számát. Az elsőbbség elvesztése által csökken a sebesség, ezért ez alkalmas a forgalomcsillapítására. Az éghajlatváltozás mérséklésének egyik eszköze a károsanyag-kibocsátás csökkentése. Az alacsonyabb sebesség, a folyamatos haladás által a járművek általi szén-dioxid kibocsátás csökken, valamint üzemanyag-fogyasztás, a gépjármű kopása is mérséklődik. A forgalomi sebesség csökkentése, a zajhatás mérséklése hozzájárul az élhető városi környezet megteremtéséhez.

A kialakított körpálya mellett egyirányú kerékpárút vezet körbe, amelynek a használati szélessége 1,0 m. A kerékpárút hossza 126,5 m. A kerékpárút létrehozása által növekszik a kerékpárt használó lakosok, látogatók száma, ezáltal is csökken a káros anyag kibocsátás. A tervezett kialakítás lehetőséget biztosít gyalogosok áthaladásra a kereszteződésen, hiszen mind a négy oldalon gyalogos átkelőhely is kialakításra kerül. A járdák áthelyezése is megtörténik a kivitelezés során, amely növeli a kereszteződés beláthatóságát mind a gyalogosan, mind a gépjárművel közlekedők számára, amely a balesetek számának csökkenését eredményezi.

A beruházás megvalósítása által mind a gyalogosok, mind a kerékpárosok, mind a gépjárműt használók biztonságosabban juthatnak keresztül az érintett kereszteződésen, így biztosítva optimális közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára

A sűrűn lakott belvárosból a város szélén található ipari terület megközelítése a körforgalmon keresztül biztonságosabbá, gyorsabbá válik.

A kialakított körpálya mellett egyirányú kerékpárút vezet körbe, amelynek a használati szélessége 1,0 m. A kerékpárút hossza 126,5 m.

közlekedésbiztonsági fejlesztés: 1 db

Kerékpárút kialakítása: 1 db

Felújított közút hossza: 299 m

Projektgazda Sümeg Város Önkormányzata
Költségigény  200 millió Ft

 

Sümeg körforgalmi csomópont 2016.03.15.kerékpársávval