Gazdasági Bizottsági ülés – 2020. július 1.

 

Szám: sum/5443-1/2020.

MEGHÍVÓ 

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. július 1. (szerda) 14 óra ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom 

Helye: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal kis tanácskozóterme

Napirend
Nyilvános ülés 

1.         Sümeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásáról beszámoló
Remete József elnök

2.         Beszámoló az adóbevételek alakulásáról 2019. december 31-ig
Remete József elnök

3.         2019. éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Remete József elnök

4.         Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde pedagógiai asszisztens státusz kérése
Remete József elnök

5.         Javaslatok a Kisfaludy Sándor Emlékház működésével kapcsolatban
Remete József elnök

6.         CASTRUM 50. Kft. beszámolója a Sümegi Vár 2019. évi működtetéséről
Remete József elnök

7.         Közérdekű kötelezettségvállalás szerződés felfüggesztése iránti kérelem
Remete József elnök

8.         Edutus Egyetemmel fennálló Együttműködési Megállapodás módosítása
Remete József elnök

9.         Pályázati kiírás, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
Remete József elnök

10.       Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése
Remete József elnök

11.       Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány pályázati felhívása
Remete József elnök

12.       TOP-1.2.1-15VE1-2016-00010 Komplex turisztikai fejlesztések    Sümegen pályázat keretein belül „tanösvény kivitelezése feladatok ellátása
Remete József elnök

13.       TOP-1.2.1-15 VE1-15 VE1-2016-00010 Komplex turisztikai fejlesztések Sümegen pályázat keretein belül az „Afrikárium Észak-nyugat oldali melléképület bontási munkái és az Afrikárium homlokzat felújítási munkái feladatok ellátására felkért ajánlattevők kiválasztása
Remete József elnök

14.       TOP-1.2.1-16 Ramassetter látogatóközpont kialakítása Sümegen pályázat keretein belül „eszközbeszerzés- babzsákfotelek„ feladatok ellátása
Remete József elnök

15.       TOP-1.4.1-16VE1 2017-00026 Bölcsőde fejlesztése Sümegen – II. ütem „eszközbeszerzés”
Remete József elnök

16.       TOP-1.4.1-16VE1 2017-00026 Bölcsőde fejlesztése Sümegen II. ütem „eszközbeszerzés tárgyainak beszerzésére vonatkozó szerződés
Remete József elnök

17.       Sümeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Sümeg belterület 2003/1 hrsz-ú és 2003/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítésének kérdése
Remete József elnök

18.       Sümeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Sümeg belterület 1159 hrsz-ú ingatlan bérbevételére vonatkozó ajánlat
Remete József elnök

19.       Alkohol- Drogsegély Ambulancia helyiség használatával kapcsolatos kérelem
Remete József elnök

20.       Kasza és Társa Betéti Társaság bérleti díj csökkentésére, vagy annak elengedésére irányuló kérelme     
Remete József elnök

21.       Tóth Veronika Sümeg, Kálvária tér 8. 1/5. szám alatti költségelvű önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására irányuló kérelme
Remete József elnök

22.       Sümeg, Árpád u. 1. 1. em. 2. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása
Remete József elnök

23.       Sümeg, Kossuth L. u. 24/4. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása         
Remete József elnök

24.       Sümeg, Táncsics M. u. 31/3. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása
Remete József elnök

25.       Sümeg, Táncsics M. u. 31/6. szám alatti szociális önkormányzati lakás     hasznosítása
Remete József elnök

26.       Sümeg, Udvarbíró tér 6. fsz. 4. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása
Remete József elnök

27.       Tájékoztató aktuális pénzügyi helyzetről
Remete József elnök

 

Az ülésen való megjelenésére feltétlen számítok!

Sümeg, 2020. június 26.

Remete József s.k.
GB elnök