Háziorvosi körzet pályázat

Sümeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő Sümeg II. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására.

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata,
 • egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
 • MOK tagsági igazolás,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázat nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

 

Ellátandó lakosságszám:         2.216 fő

Ellátandó településrész: Sümeg Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 7/2017.(IV. 28.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében megállapított II. számú felnőtt háziorvosi körzet

Működtetés formája:   egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként

Illetmény, juttatás:      Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III. 3.) kormányrendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:      2018. május 1.

 

Egyéb információk:

 • Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
 • A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjogának folytatása megállapodás tárgyát képezi a még jelenleg ellátást végző háziorvossal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

 

A pályázat benyújtásának módja:       Postai úton, Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (8330 Sümeg, Béke tér 7.). A borítékon fel kell tüntetni: „II. számú felnőtt háziorvosi körzet”

 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés