Hirdetmény

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ára hivatkozással tájékoztatom, hogy elkészült

 SÜMEG VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN

című terv partnerségi egyeztetési tervanyaga.

 

A terv elektronikusan érhető el:

FA_Sümeg_ iparterület_4000_201020.pdf

Sümeg kiemelt TSZT.HÉSZ.mód.2részter. partnerségire1026.pdf

SZT hatályos_Sümeg_ iparterület_4000_201019.pdf

SZT mód _Sümeg_ iparterület_4000_201020.pdf

TSZT hatályos_Sümeg_ iparterület_4000_201020.pdf

TSZT mód _Sümeg_ iparterület_4000_201020.pdf

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő, átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, 2020. évi LVIII. törvény 165. § (1) értelmében, 2020. december 31-ig a településfejlesztési koncepcióról, az integrált Településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet alapján,

SÜMEG VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN 

című terv partnerségi egyeztetése, elektronikus úton történik.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS

 a honlapon történő közzétételétől számított, 15 napon belül tehető:

Időpontja: 2020. október 26. – november 10. között, elektronikus úton a 

sumegph@sumeg.hu e-mail címre megküldve történhet.

Sümeg, 2020. október 26.

                                                                                              Üdvözlettel:   Végh László

                                                                                                          Polgármester