MEGHÍVÓ – Képviselő-testület nyilvános ülését 2020. Július 2.

Szám: sum/5447-1/2020.

Meghívó

Értesítem, hogy az Mötv. 44-45. §-a, valamint az SZMSZ 14. §-a alapján a képviselő-testület

 nyilvános ülését

2020. Július 2. (csütörtök) 14 00 órára összehívom

Az ülés helye:  Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagy tanácsterme (8330 Sümeg, Béke tér 7.)

Napirend

 1. Sümeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásáról beszámoló
 2. Beszámoló az adóbevételek alakulásáról 2019. december 31-ig 
 3. 2019. éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
 4. Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. II. félévi munkaterve
 5. Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde pedagógiai asszisztens státusz kérése
 6. Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház alapító okiratának módosítása
 7. Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház 2019. évi szakmai beszámolója
 8. Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház 2020. évi közművelődési szolgáltatási terve módosításának elfogadása
 9. Javaslatok a Kisfaludy Sándor Emlékház működésével kapcsolatban
 10. Beszámoló a Napfény Segítő Központ 2019. évi tevékenységéről
 11. CASTRUM 50. Kft. beszámolója a Sümegi Vár 2019. évi működtetéséről
 12. Közérdekű kötelezettségvállalás szerződés felfüggesztése iránti kérelem
 13. Edutus Egyetemmel fennálló Együttműködési Megállapodás módosítása
 14. Pályázati kiírás, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. évi támogatására
 15. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése
 16. Magyar Zsidó Örökség Közalapítvány pályázati felhívása
 17. TOP-1.2.1-15VE1-2016-00010 Komplex turisztikai fejlesztések Sümegen pályázat keretein belül „tanösvény kivitelezése feladatok ellátása”
 18. TOP-1.2.1-15 VE1-15 VE1-2016-00010 Komplex turisztikai fejlesztések Sümegen pályázat keretein belül az „Afrikárium Észak-nyugat oldali melléképület bontási munkái és az Afrikárium homlokzat felújítási munkái feladatok ellátására felkért ajánlattevők kiválasztása
 19. TOP-1.2.1-16 Ramassetter látogatóközpont kialakítása Sümegen pályázat keretein belül „eszközbeszerzés- babzsákfotelek” feladatok ellátása
 20. TOP-1.4.1-16VE1 2017-00026 Bölcsőde fejlesztése Sümegen II. ütem „eszközbeszerzés”
 21. TOP-1.4.1-16VE1 2017-00026 Bölcsőde fejlesztése Sümegen -II. ütem „eszközbeszerzés tárgyainak beszerzésére vonatkozó szerződés részét nem képező szállítási díj
 22. Sümeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Sümeg belterület 2003/1 hrsz-ú és 2003/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítésének kérdése
 23. Sümeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Sümeg belterület 1159 hrsz-ú ingatlan bérbevételére vonatkozó ajánlat
 24. Alkohol- Drogsegély Ambulancia helyiség használatával kapcsolatos kérelem
 25. Kasza és Társa Betéti Társaság bérleti díj csökkentésére, vagy annak elengedésére irányuló kérelme
 26. Tóth Veronika Sümeg, Kálvária tér 8. 1/5. szám alatti költségelvű önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására irányuló kérelme
 27. Sümeg, Árpád u. 1. 1. em. 2. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása
 28. Sümeg, Kossuth L. u. 24/4. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása
 29. Sümeg, Táncsics M. u. 31/3. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása
 30. Sümeg, Táncsics M. u. 31/6. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása
 31. Sümeg, Udvarbíró tér 6. fsz. 4. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása
 32. Tájékoztatás a polgármester veszélyhelyzetben meghozott döntéseiről
 33. Tájékoztató aktuális pénzügyi helyzetről
 34. Tájékoztató két ülés közti eseményekről
 35. Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 36. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Sümeg, 2020. június 26.

Végh László 
polgármester