Képviselő-testületi ülés – 2020. február 27.

Szám: sum/2254-1/2020.

Meghívó

Értesítem, hogy az Mötv.  45. § -a alapján a képviselő-testület ülését 2020. február 27. (csütörtök) 1500 órára összehívom 
Az ülés helye:  Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagy tanácsterme
8330 Sümeg, Béke tér 7.

Napirend

 1. INFONEXT Kft.-vel szembeni igény érvényesítése- Felszámoló által készített közbenső mérleg és jelentés elfogadásáról döntés
  Végh László polgármester
 2. Sümeg Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása  – melléklet: egységes szerkezet
  Végh László polgármester                                                                                                               
 3. Döntés a 2020. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2020. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről
  Végh László polgármester
 4. Lakossági kezdeményezés telekadó helyi rendelet módosítására
  Végh László polgármester
 5. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
  Végh László polgármeste
 6. A Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház éves közművelődési szolgáltatási tervének elfogadása
  Végh László polgármester
 7. A Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház városi könyvtár intézményegységének 2020. évi munkaterve
  Végh László polgármester
 8. A Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház városi könyvtár intézményegységének 2019. évi beszámolója
  Végh László polgármester
 9. Vis maior esemény következtében bekövetkezett károk helyreállítási építési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás
  Végh László polgármester
 10. TOP-1.2.1-16 Ramassetter Látogatóközpont kialakítása Sümegen pályázat keretein belül „eszközbeszerzés” feladatok ellátása
  Végh László polgármester     
 11. TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00026 Bölcsőde fejlesztése Sümegen – 2. ütem pályázat keretein belül „parkolóhely kialakítás tervezés” feladat ellátása
  Végh László polgármester
 12. TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00026 Bölcsőde fejlesztése Sümegen – 2. ütem pályázat keretein belül „rehabilitációs környezettervező szakmérnök ” feladat ellátása
  Végh László polgármester
 13. Múzeumok fejlesztése, Kubinyi Ágoston Program- 2019
  Végh László polgármester   
 14. TOP-1.2.1.-15 Komplex turisztikai fejlesztések Sümegen pályázat keretein belül „Tanösvény információs tábláinak elkészítése” feladat ellátása
  Végh László polgármester
 15. TOP-3.1.1-16 Sümegen a Tóth Tivadar utca kerékpározhatóvá tétele pályázat keretén belül felmerülő többlet költségek
  Végh László polgármester                                        
 16. Sümeg Városi Sportegyesület támogatási kérelme
  Végh László polgármester
 17. Sümegi Röplabda Egyesület támogatási kérelme
  Végh László polgármester
 18. Tájékoztató aktuális pénzügyi helyzetről
  Végh László polgármester
 19. Tájékoztató két ülés közti eseményekről
  Végh László polgármester

Sümeg, 2020. február 21.

Végh László
polgármester