Képviselő-testületi ülés 2022.október 27.

Szám: sum/7669-1/2022.

Meghívó

Értesítem, hogy az Mötv.  45. § -a alapján a képviselő-testület ülését

2022. október 27. (csütörtök) 1400 órára összehívom

 

Az ülés helye:Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagy tanácsterme
8330 Sümeg, Béke tér 7.

Napirend

1.Közintézmények Energiatakarékossági Feladatellátására kötött  szerződés módosítása
Előadó: Végh László polgármester

2.Pénzügyi fedezet biztosítása záportározó, szikkasztó területének tulajdonszerzéséhez
Előadó: Végh László polgármester

3.Sümeg Város Önkormányzata tulajdonát képező, Sümeg, belterület 1091/A/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Előadó: Végh László polgármester

4.Ifjúság útja, Építők útja, vizesblokk konténer felújítás pályázat keretén belüli vizesblokk és hozzá kapcsolódó eszközbeszerzés
Előadó: Végh László polgármester

5.Tájékoztatás a 225/2021.(XII.16.) öh. határozatról
Előadó: Végh László polgármester

6.Kisfaludy Sándor Emlékház felújítása- 116/2022.(V.26.) öh. határozat visszavonása
Előadó: Végh László polgármester

7.Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Szociális ösztöndíj iránti kérelme
Előadó: Végh László polgármester

8.Ajánlat a TV2 Nagyító című magazinban való megjelenésre
Előadó: Végh László polgármester

9.Település Értéktár Bizottság 2022. I. félévi működéséről tájékoztató
Előadó: Végh László polgármester

10.Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Végh László polgármester

11.Tájékoztató két ülés közti eseményekről
Előadó: Végh László polgármester

Sümeg, 2022. október 21.

Végh László
polgármester