Lakossági barnakőszén felmérés – 2022

 

T Á J É K O Z T A T Á S

„Lakossági barnakőszén felmérés – 2022”

A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárának közlése alapján a szomszédunkban zajló háború miatt megváltozott gazdasági környezetben a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel a Belügyminisztérium előzetes felmérést végez a BARNAKŐSZÉN-TÜZELÉSRE ALKALMAS FŰTŐBERENDEZÉSSEL rendelkező lakosság körében a háztartások barnakőszén szükségletére vonatkozóan, melyhez az Önkormányzatok segítségét kérte.

Kérjük az érintett lakosokat, hogy a barnakőszénre vonatkozó előzetes igényeiket háztartásonként – a mennyiség (mázsa) megjelölésével –

  1. szeptember 29-én 15.00 óráig

az alábbi elérhetőségek valamelyikén juttassák vissza az igénybejelentő lapot.

  • személyesen: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal 8330 Sümeg, Béke tér 7.
  • e-mail: sumegph@sumeg.hu

Egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igény bejelentéssel. Háztartás alatt, az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást.

Köszönjük együttműködésüket!

Letölthető nyomtatvány az igénybejelentéshez itt !