Meghívó

 

Szám: sum/6488-1/2021.

 

Meghívó

 

Értesítem, hogy az Mötv. 44-45. §-a, valamint az SZMSZ 14. §-a alapján a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését

2021.Augusztus 31. (KEDD) 14 óra 30 Percre összehívom

 

Az ülés helye: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagy tanácsterme
 8330 Sümeg, Béke tér 7.

 

 

Napirend előtt:

 

            Barcza Zoltán Önkormányzati képviselő Megbízólevelének átadása és eskütétel                                  

 

Napirend

 

 1. Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. II. félévi munkatervének elfogadása
  Végh László polgármester                                                           
 2. Sümeg város 2019. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése,felülvizsgálata
  Végh László polgármester
 3. 2022-2036. évi gördülő fejlesztési terv szerinti feladatok jóváhagyása
  Végh László polgármester
 4. Sümeg 1434 hrsz.-ú ingatlanon fennálló állami tulajdonrész vétele megállapított forgalmi értéken
  Végh László polgármester
 5. Sümeg belterület 38/15 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének kérdése
  Végh László polgármester
 6. Sümeg belterület 1936/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítése árverés/licit kiírásával
  Végh László polgármester
 7. Olaszné Szabó Fruzsina és Olasz Bálint István kérelme építési telek kedvezményes vásárlására
  Végh László polgármester
 8. Külterületi helyi közutak fejlesztése – tervezési feladatok ellátása
  Végh László polgármester
 9. Nemzeti Kulturális Alap- Kisfaludy Emlékház veszélyelhárítására,tetőszerkezetének részleges helyreállítása                        
  Végh László polgármester
 10. ÉRTÉK-TÁRs – Értékek napja Sümegen – című pályázat keretében kültéri installáció tartalmi elemeinek összeállítása és Értékek napja szervezése
  Végh László polgármester
 1. ÉRTÉK-TÁRs – Értékek napja Sümegen című pályázat keretében kültéri installáció,Értékporta-megvalósítása
  Végh László polgármester
 1. Csatlakozás a Veszprém-Balaton 2023. programhoz
  Végh László polgármester
 1. Büntető-feljelentés
  Végh László polgármester
 2. Tájékoztatás – Településfásítási Program
  Végh László polgármester

 JEGYZŐKÖNYV

Sümeg, 2021. augusztus 27.

 Végh László
polgármester