MEGHÍVÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRE 2022. MÁRCIUS 11.

Szám: sum/2485-1/2022.

                                                                             Meghívó

Értesítem, hogy az Mötv. 44-45. §-a, valamint az SZMSZ 14. §-a alapján a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését
2022.március 11. (péntek) 8 óra 30 percre összehívom

Az ülés helye:Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagy tanácsterme
8330 Sümeg, Béke tér 7.

Napirend

1.Szavazatszámláló Bizottság tagjainak/póttagjainak megválasztása
Végh László polgármester

2.Közbeszerzési eljárások során közreműködő Bíráló Bizottság elnöke és tagjainak kinevezése
Végh László polgármester

3.Sümeg, Korona és Akácos utcák burkolatának felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása
Végh László polgármester

4.Sümeg 2003/6 hrsz.-ú közforgalom elől elzárt magánút közterületté minősítése
Végh László polgármester

                                                                                                                                      

Sümeg, 2022. március 8.

 

Végh László
polgármester