Meghívó lakossági fórumra

Meghívó lakossági fórumra

Sümeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. augusztus 6-án 14.00 órai kezdettel

a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében

(cím: 8330 Sümeg, Béke tér 7.)

 

a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A. §,

valamint, Sümeg Város a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete értelmében lakossági fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS-

SÜMEG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK,

 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK

ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

az 1530/43, 1530/44 és az 1530/74 hrsz-ú RÉSZTERÜLETEKRE  – ELKÉSZÜLT TERVEZETÉRŐL

 

Az elkészült tervezet megtekinthető a település honlapján (www. Sumeg.hu), valamint a Sümeg Önkormányzati Hivatal

(cím: 8330 Sümeg, Béke tér 7.) titkárságán hivatali időben.

 

Sümeg, 2018. július 25.

 

                                                                                           Üdvözlettel: Végh László s.k.

                                                                                                               polgármester

 

Mellékletek: