Kitüntetettek 2020.

Város Napi kitüntetettek – 2020.

 

Kisfaludy Sándor Emlékplakett díjazottja – 2020. 

Sümeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 360/2019-es határozatával Kisfaludy Sándor Emlékplakettet adományozott Sümeg város oktatási, kulturális életében történő aktív közreműködésének, valamint a nevelési, oktatási és kulturális intézmények közötti együttműködés elősegítésének elismeréseként BEBESI JÓZSEFNÉ részére. Bebesi Józsefné a sümegi Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola igazgatónője. Sümegen sokan úgy ismerik Eszli Jutka, tősgyökeres sümegi lakos. Már iskolás évei alatt rendszeres szereplője volt a város és a családi iroda rendezvényeinek. 40 éve dolgozik a városban és a városért. Az Ady Endre Általános Iskolában kezdte pedagógusi munkáját 1980-ban, majd több átszervezés után a Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola igazgatóhelyettese, 2012-ben igazgatója lett. Tevékenysége során mindig figyelemmel volt arra, hogy a pedagógusoknak közéleti szereplést is kell vállalnia. A városi programokra műsorokkal készült tanítványaival, de ő maga is szívesen szavalt. A 40 éves pályafutása alatt kinevelt generációk nagyban köszönhetik Igazgató Asszonynak a város iránti szeretetüket és a közösségért való tenni akarást. Intézményvezetőként sok közös kulturális pályázatot vezényelt le a Művelődési Központtal együttműködve, melyek során több száz diákot és azok szüleit vonták be a város közéletébe. A sümegi néptáncoktatás újraindításához is minden támogatást megadott a szervezőknek. Az élményalapú tanítás egyik meghonosítója és lelkes támogatója az intézmény keretein belül és kívül. Az iskola nagy projektjei városi szinten is bemutatásra kerültek, ezzel is színesítve Sümeg kulturális életét. Igazgatósága idején kötött az intézmény testvériskolai szerződést a jászkiséri Csete Balázs Általános Iskolával és a szovátai S. Illyés Ferenc Általános Iskolával. A jászkiséri intézménnyel két, több éven átnyúló pályázat került lebonyolításra, ami közel nyolcvan sümegi diáknak nyújtott felejthetetlen élményt, emellett barátságok kialakulását segítette. A szovátai iskolával immáron kilenc éve tart a kapcsolat. A „Határtalanul” kirándulások mellett rendszeresen készített a két intézmény közös pályázatot, melynek köszönhetően több alkalommal tettek szakmai, baráti látogatást Sümegen a szovátai kollégák és gyerekek. Intézményvezetői, pedagógusi munkássága mellett több cikluson keresztül önkormányzati képviselőként, és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjaként is segítette a város oktatását és közművelődését. Nagy figyelmet fordított arra, hogy a város intézményei egymással együttműködve tegyenek Sümegért, és a város kulturális rendezvényei, sporteseményei magas színvonalon kerüljenek megrendezésre, lebonyolításra. Bebesi Józsefné 40 éve tartó elhivatott, példaértékű munkásságához ezúton gratulálunk!


Ramassetter Vince Emlékplakett díjazottja – 2020. 

Sümeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 361/2019-es határozatával Ramassetter Vince Emlékplakettet adományozott magas színvonalú szakmai munkássága elismeréseként, Sümeg és térsége gazdaságának fejlesztése érdekében tett aktív tevékenységéért Dr. RÉDEI ZSOLT részére. Dr. Rédei Zsolt ügyvéd, az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, valamint a Sümegi Kinizsi Vadásztársaság elnöke. Munkája, tisztségei betöltése során igazi lokálpatrióta szemlélettel tesz Sümeg és térsége közösségéért, fejlődéséért. Ügyvédi irodáját 2010-ben nyitotta meg. Azóta a jogi képviselet számos területén ért el kiemelkedő sikereket. Köszönhető ez annak, hogy szakmai tudása mellett a megoldások megtalálását, elérését, a folyamatosan változó elvárásoknak való megfelelést, az ügyfélközpontúságot tűzte ki célul. Teszi mindezt gyorsan, alapos felkészültséggel, precizitással, kellő határozottsággal. Munkáit a sikerorientáltság, kreativitás, empátia és széles körű szakmai kapcsolatrendszer jellemzi. De nemcsak cégek, hanem a bajba jutott magánszemélyek esetében is biztosított részéről a magas színvonalú – ügyvédi szolgáltatás. Dr. Rédei Zsolt számára környezetünk, élhető településünk, sőt térségünk folyamatos fejlődése is kiemelten fontos. Megalapítója a számos elismerésben részesült Éltető Balaton-felvidékért Egyesületnek, amely mára már több mint 300 tagot számlál: köztük civil szervezeteket, vállalkozásokat, önkormányzatokat. Az Egyesület elnökeként példaértékű közreműködéssel járult hozzá a Balaton-felvidéki települések fejlesztési stratégiájának elkészítéséhez, és annak uniós vidékfejlesztési és nemzeti pályázati lehetőségekkel való megvalósításához. Irányítása alatt igazi közösséggé kovácsolódtak mindazon Balaton-felvidéken élő termelők és szolgáltatók, amelyek tevékenysége, versenyképessége folyamatosan nő. Fontos eredményeket értek el a fiatalok megtartásában, és a térségben való letelepedésének támogatásában is. Fáradhatatlan tenni akarás vezérelte akkor is, amikor Sümeg város polgármesteri tisztségét töltötte be 2006-és 2010. között. Számos projekt elindítója, megvalósítója, melyek révén intézményeink újultak meg. Vezetése alatt jelentős gazdasági, turisztikai fejlődés vette kezdetét. Irányvonalakat jelölt ki, melyek a pályázati lehetőségek kiaknázásával a város és térsége javát szolgálták. Ez irányú elkötelezettsége 2014 és 2019 között sem hagyott alább, amikor önkormányzati képviselőként és a Gazdasági Bizottság elnökeként folytatta közszereplői munkásságát. Dr. Rédei Zsolt a hagyományok és sportok tisztelője is. Legyen szó a sümegi borkultúra fenntartásáról, ápolásáról, horgászatról, vagy a térségben folyó vadászati tevékenységről. 2008-ban vált a Sümegi Kinizsi Vadásztársaság tagjává, majd felismerve megalapozott szakmai tevékenységét, a vadászat iránti elhivatottságát, társasága 2014-ben elnöknek választotta meg, mely pozíciójában 2019-ben ismét megerősítést kapott. Szerepe meghatározó a vadásztársaság kiegyensúlyozott működésében, a magas színvonalú szakmai munka  megteremtésében, valamint más hazai és külhoni településekkel való kulturális, szakmai és baráti együttműködések kialakításában. A Veszprém Megyei Vadászkamara Etikai Bizottságának elnöki tisztét is betölti. Tevékenységét a Veszprém Megyei Vadászkamara Nimród Érdem díjjal ismerte el. Dr. Rédei Zsolt szakmai hozzáértésével, elhivatottságával, széles körben elismert és több területre kiterjedő munkásságával járul hozzá városunk gazdasági, turisztikai életének fellendítéséhez.


Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 355/2019-es határozatával  Sümeg Városért Emlékplakettet adományoz, kiemelkedő közösségi munkájának elismeréseként Egészségkör Civil Szervezet részére. Az Egészségkör 2002 tavaszán alakult meg Menopausa és Osteoporosis Egyesület néven, Horváth Imréné elnökletével. Akkor 19 fő alkotta a szervezet apparátusát. Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy szervezeti formában próbáljanak egészségtudatos szemléletet formálni Sümeg lakossága körében. Felismerve azt, hogy az egészség és az egészséges életmód egyre szélesebb körben válik egyre fontosabbá, az egyesület folyamatosan igyekszik megteremteni minden korosztály számára a sportolás lehetőségét, illetve azt, hogy elérhetővé váljanak a megfelelő életmóddal kapcsolatos ismeretek. Ennek érdekében folyamatosan szerveznek előadásokat orvosok, illetve természetgyógyászok közreműködésével, hangsúlyt helyezve a prevencióra. Ezen előadások fókuszában gyakran olyan, mindenki számára elsajátítható módszerek állnak, melyekkel saját magunk is sokat tehetünk egészségünkért, jó közérzetünkért. Az előadások témáját sokszor gyakorlati bemutatók is színesítik. Az Egészségkör – mely immáron 10 éve Tóth Zoltánné vezetésével tevékenykedik – heti szinten szervez tornát a mozogni vágyóknak, továbbá a szervezet jóvoltából úszásoktatáson, túrázásokon vehetnek részt, idősebbek és fiatalabbak egyaránt. De egyre népszerűbb a szervezet programjai között a kirándulás is, melyek egyaránt nyújtanak kikapcsolódási és kulturális élményt a sümegiek számára. Ennek köszönhetően nemcsak hazai, hanem külföldi nevezetességeket, emlékhelyeket, vallási jelképeket látogathattak meg a szervezethez csatlakozók. A szervezet a fiatalabb korosztály felé is kellő figyelmet fordít, ösztönzi az iskolák helyi közösségi aktivitását, illetve közreműködnek az ezt célzó programokban. Ehhez kapcsolódik többek között a kerékpáros túranap, amelyet idén 10. alkalommal tartott az Egészségkör a több Balaton-parti települést magába foglaló útvonalon. De a Sümeg Trail futóverseny alkalmából is szerveztek már kiegészítő programokat a résztvevők számára. Az Egészségkör létszáma mára már több mint 80 főre gyarapodott. Tevékenységük rendkívül sikeressé vált, egyre többen választják ezt a módját az egészségmegőrző kikapcsolódásnak. Az Egészségfejlesztési Iroda együttműködésével rendkívül széles kört sikerült megmozgatniuk a „Séta a mellrák ellen” címmel meghirdetett felvonuláson is, amelyen a város női lakossága és nevelési intézményeink diákjai is a betegség megelőzésére hívták fel a figyelmet. Szívesen működnek közre más civil szervezetekkel, a város intézményeivel, továbbá állandó aktív részesei az önkormányzat által szervezett rendezvényeknek. Az Egészségkör az egymásra való odafigyelés és a közös programok közösségerősítő szerepe elvén tevékenykedik, mottójuk: „Tenni magunkért, egymásért és Sümegért!”


Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 358/2019-es határozatával Sümeg Városért Emlékplakettet adományoz, a Sümeg és térsége önkormányzataival, civil szervezeteivel és a helyi vállalkozókkal történő aktív együttműködése, a helyi értékek feltérképezése, megőrzése, a helyi turisztikai kínálat színvonalának és összehangoltságának erősítése terén végzett kimagasló tevékenységének elismeréseként az Éltető Balaton-felvidékért Egyesületrészére Az elsősorban összefogásra épülő Éltető Balaton-felvidékért Egyesület ma Veszprém megye, sőt Magyarország egyik legaktívabb, legeredményesebb civil szervezete. A vidékfejlesztési céllal létrejött Egyesület 2008-ban alakult, hogy a Balaton-felvidék 60 települése részére, 7 évre szóló fejlesztési stratégiát dolgozzon ki, majd a LEADER pályázati lehetőségeket kiaknázva, meg is valósítsa azt. 2009. és 2015 között több mint 460 – köztük számos sümegi – vállalkozó, civil- és egyházi szervezet, illetve önkormányzat fejlesztési programját finanszírozta a szervezet vidékfejlesztési valamint nemzeti forrásokból. A gazdasági növekedés mellett ennek munkahelyteremtő kihatása sem elhanyagolható. A fáradhatatlan, elszánt vezetőségnek, tagságnak, a munkaszervezet tagjainak, illetve a bevont szakértőknek köszönhetően szélesebb körűvé vált a szervezet működési területe. Jelenleg több mint 300 tagot számlál az Egyesület, köztük önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások munkálkodnak folyamatosan a közösségi gondolkodásból eredő fejlődés még megvalósításra váró ütemein. Rendkívüli jelentőséggel bír értékmentő- és teremtő tevékenységük is. Élen járnak a helyi értékek feltárása, a Balaton-felvidék szellemi örökségének nyilvánossághoz való eljuttatása, illetve a helyben előállított termékek és szolgáltatások ismertségének növelése terén. Nemzetközi együttműködésben csatlakoztak a Vidék Minősége ernyővédjegyhez, és azóta is működtetik „A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék” védjegyprogramot. Ezen programnak köszönhetően több sümegi kistermelő, kézműves, szálláshelyadó és vendéglátóhely viselheti büszkén a címet. 

Az Egyesület nevéhez fűződik továbbá:

  • a térség helyi értékeit tételesen feltáró és bemutató túraútvonalak rendszerének létrehozása,
  • bekapcsolódtak a helyi és térségi ifjúsági programok szervezésébe, hangsúlyt fektetve ezzel a fiatalok helyben tartásának, letelepedésük elősegítésének fontosságára.
  • több közös, átfogó programjaik révén tovább erősödtek a térségi együttműködések. Ezt támasztja alá a 2016-2020. közötti időszakra vonatkozó fejlesztési stratégia megvalósítása is.
  • Az egyesület emellett együttműködő partnerként és a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-ben részvénytulajdonosként hozzájárul a Veszprémet jelölő Európa Kulturális Fővárosa 2023. program sikerességéhez.

A vidékfejlesztés és a térségi együttműködés előmozdítása terén elért kimagasló eredményeiket eddig elnyert díjaik is alátámasztják:

  • 2014-ben az Év vidékfejlesztő közössége díjban részesültek,
  • 2016-ban a Nemesvámosért Emlékérem kitüntetést vehették át,
  • ugyancsak 2016-ban a dr. Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési Miniszter a Pro-Regio díjat adományozta az Egyesület részére.
  • 2018-ban pedig a Bakony Expo Vásári Nagydíjjal ismerték el a szervezet működését.

Rendezvényein, programjain, és közösségi marketing felületein hatékonyan népszerűsítik Sümeget és térségét. Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület magas színvonalú, kivételes munkássága, közösségépítő és közösséget összetartó tevékenysége példamutató, melyhez ezúton gratulálunk!


Sümeg Közigazgatásáért Emlékérem – 2020. 

Sümeg Város Polgármestere, a Jegyző egyetértésével Sümeg Közigazgatásáért Emlékérmet adományozott több évtizedes példamutató közszolgálati tevékenységének elismeréseként GŐGÖSNÉ CSIPSZER ILONA részére. Ilona 1996-ban kezdte meg közigazgatási pályáját a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal jogelődjénél telefonközpont-kezelőként. Egészen 2003-ig látta el ezt a feladatot, amikor kitartó szorgalmának, és az ügyfelekkel való kivételes bánásmódjának köszönhetően felettesei ügyintézői feladatok ellátásával bízták meg. Szociális ügyintézőként, a városban élő rászorulók pártfogoltjaként magas fokú empátiát tanúsítva segítette a hozzá bizalommal fordulókat. A számos segélykérelemmel kapcsolatos eljárások során, a feladataihoz kapcsolódó naprakész jogszabályi ismeretek elsajátítása mellett mindig törekedett arra, hogy az ügyfelekkel megfelelő kapcsolatot alakítson ki. Tette ezt fáradhatatlanul, egészen nyugdíjba vonulásáig. Több mint 20 éves közszolgálati jogviszonyának ideje alatt lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint precízen, a jogszabályoknak és a hivatali elvárásoknak megfelelve látta el hatósági igazgatási feladatait, és kollégáit helyettesítve is kiválóan helytállt. Igyekezett a toleranciát, emberszeretet igénylő munkakörét szakmailag is magas színvonalon ellátni, ennek érdekében 2014-ben szociális asszisztensi szakképesítést is szerzett. Mindig körültekintő alapossággal és szorgalommal szolgálta a település közösségét, ennek érdekében az önkormányzati intézményekkel is folyamatosan, jól együttműködött. Feladataiban kitartóan, megoldásra törekvően járt el, kollégái előtt segítőkész hozzáállása példaként szolgált. 


Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 356/2019-eshatározatával Sümeg Városért Emlékplakettet adományoz, a Sümeg város és lengyel testvérvárosa, Koscian (Kostyán) közötti testvérvárosi kapcsolat építésének, valamint a Sümegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület illetve Koscian Tűzoltó Egyesülete közötti baráti együttműködésben végzett aktív tevékenysége elismeréseként SIPOS KLÁRA részére. Sipos Klára nyugalmazott tűzoltó alezredes asszony fővárosi tűzoltóként sok sümegi számára ismeretlen lehet, jóllehet városunk nagyon sokat köszönhet önfeláldozó munkájának. Dolgozott a Belügyminisztériumhoz tartozó Tűzoltóság Országos Parancsnokságán, majd nyugdíjba vonulásáig a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokságon. Talán mondhatjuk, innentől kezdve még tevékenyebben vetette bele magát a munkába. Az időközben megszerzett lengyel nyelvtudását is felhasználva nemzetközi szintre emelte tevékenységét. Pedagógiai, egészségügyi és tűzvédelmi végzettségeit, tudását jól ötvözve kidolgozott egy, már a legkisebb korosztály számára is értékes és hasznos rendszert. Ennek lényege a tűzmegelőzési és kritikus helyzetben való helyes viselkedési formák megismerése és megismertetése, melyről több alkalommal tartott városunkban is oktatást, ezzel támogatva fiataljainak fejlődését. Az országban számos lengyel – magyar kapcsolat fűződik a nevéhez települési, intézményi, illetve civil szervezeti szinten is. Sümeg és a lengyelországi Koscian (Kostyán) között 2004-ben létrejött testvérvárosi megállapodás nagyban neki köszönhető. Segítségével az évek alatt kialakult tartós és sokoldalú barátságok még szorosabbra fűződtek. Sümeg vonatkozásában is tartalommal tölti meg a „lengyel–magyar két jó barát”  mondást. A két település küldöttségeit tolmácsolással is elkötelezetten támogatja.  Sipos Klára immár hosszú évek óta segíti, szervezi, bonyolítja a két város között működő, hagyománnyá vált lengyel-magyar ifjúsági tűzoltó tábort. Ez a program nélküle nem létezne. Önzetlen munkájának hála sümegi és környékbeli gyermekek ismerkedhetnek meg lengyel társaikkal, közelről tapasztalhatják meg a két nép közötti barátságot, és a tűzoltóságok közötti hasonlóságot, különbséget. A kosciani (kostyáni) és sümegi gyermekekkel városaink nevezetességeit, hírességeit játékos formában megismertetve elülteti a jövő nemzedék barátságának alapjait. Fáradhatatlanul segíti a magyar, és ezen belül a sümegi tűzoltók részvételét a Lengyelországban minden évben megrendezett kocsi fecskendő találkozón. A két ország Tűzoltó Szövetsége magas rangú kitüntetéssel díjazta tevékenységét, emellett több lengyel és hazai településen díszpolgári, és egyéb neves elismerésben részesült. Munkássága példás, jól jellemezi az önzetlenséget, Sümeg szeretetét, a tenni akarást.


Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 359/2019-eshatározatával Sümeg Városért Emlékplakettet adományoz, a sümegi labdarúgó utánpótlás nevelése terén végzett tevékenysége elismeréseként SZAKONYI TIBOR részére. Szakonyi Tibor neve Sümegen megkerülhetetlen, ha a helyi sport és azon belül a labdarúgásról esik szó. 23 éve tanít a Sümegcsehi Általános iskolában, mint fizika és testnevelő tanár. Tanári szakképesítése mellett labdarúgó UEFA „B” és „C” licences edzői diplomákkal is rendelkezik. Amatőr labdarúgóként először 1990-ben játszott Sümeg színeiben, tagja volt az 1994-ben megyei első osztályba felkerülő csapatnak. Edzői munkáját szintén 1994-ben kezdte meg Sümegen, mint a felnőtt csapat aktív játékosa. A 90-es évek végén egy sérülés miatt abba kellett hagynia az aktív labdarúgást, de az utánpótlástól és a szakosztálytól nem vált meg. A 2000-es évek elején 5 évig volt a sümegi labdarúgó szakosztály vezetője ahol ismételten bajnoki címet ünnepelhetett, majd 7 mérkőzés erejéig a felnőtt csapat vezetőedzője is volt. Több mint 25 éve aktívan tevékenykedik Sümeg város és környéke fiatalkorú lakosságának sportolását segítve. Hivatása mellett a sümegi labdarúgás utánpótlásedzői feladatait is ellátja, edző társai munkáját koordinálja. A Bozsik programban immár 18 éve vesz részt, 12 éve pedig körzeti vezetői tisztséget is betölt. Edző kollégáival lehetőségei szerint támogatják azokat a fiatalokat, akik valamilyen oknál fogva rászorultak, hátrányos vagy halmozottan hátrányos családból érkeznek, annak érdekében, hogy a labdarúgás számukra is elérhető sportág legyen. Sikerei az utánpótlás nevelésben kimagaslóak. Jól képzett szakember, aki munkáját nagy szorgalommal, magas fokú hivatásszeretettel, a sport és a város iránti elkötelezettséggel végzi. Utánpótlás csapatai mind a megyei, mind az országos NB2-es bajnokságban helyt állnak, emellett rengeteg meghívásos, hazai és nemzetközi versenyeken vesznek részt, kiváló eredménnyel. Immáron harmadik éve német testvérvárosunkba, Aichtal-ban is meghívást kapnak utánpótlás labdarúgóink, ahol mindig dobogós helyezetést érnek el.  Tibor kiváló közösségi ember, a sümegi labdarúgás oszlopos tagja. Példamutató munkáját töretlen alázattal és maximális lelkiismeretességgel végzi. Tevékenységét 2011-ben a Magyar Diáksportért kitüntetéssel ismerték el. Szakonyi Tibor meghatározó alakja Sümeg város sportéletének, a sümegi labdarúgásának.  Példás munkássága ösztönzőleg hatott a helyi sportélet fejlesztésében, az egészséges életmód népszerűsítésében és lendületet adott fiataljaink számára.


Sümeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 357/2019-es határozatával Sümeg Városért Emlékplakettet adományoz, Sümeg város oktatási-nevelési és kulturális életében kifejtett magas színvonalú  munkásságának, közreműködésének elismeréseként SZÁNTÓ FERENCNÉ részére Szántó Ferencné óvodapedagógus az érettségi megszerzése után kezdte meg nevelői tevékenységét Sümegen az I. számú Napközi otthonos Óvodában, majd 1984-ben óvodapedagógusi diplomát szerzett. Pályája során az intézményi átszervezések miatti nehézségek ellenére is a hivatástudat és a gyermekszeretet vezérelte. Mindez intézményi kereteken kívül is megmutatkozik, 1998. óta a „Segítő kéz az óvodásokért” Alapítvány elnöki teendőit is ellátja. Aktív részese, meghatározó tagja óvodánk pedagógiai apparátusának. 15 éve gyermekvédelmi felelősként is tevékenykedik, részt vesz esetmegbeszéléseken, kapcsolatot tart a társszervekkel, éskollégái körében is lelkes segítő. A Közalkalmazotti Tanács és a zöld óvoda munkaközösség tagjaként is példaértékűen képviselte a szakmaiságot éveken keresztül. Szerepe volt a belső minőségi munka ellenőrzésében, és a mai napig támogatja a Belső Értékelési Csoport munkáját. Óvodai feladatai ellátása során mindig hangsúlyt kapott a kisgyermekek sokoldalú személyiségfejlesztése, a korai környezettudatos nevelés, a művészeti nevelés, a hagyományápolás és a hátrányos helyzetű gyermekek speciális támogatásának szükségessége. Alapvető célja a támogató pedagógiai környezet és az értékközpontú nevelés biztosítása. Folyamatosan megújuló szakmai felkészültségét és elkötelezettségét sok rábízott óvodás, valamint szülő és kolléga tapasztalhatta meg. Mind a mai napig példát ad önzetlenségből, alkalmazkodni tudásból, emberségből, odafigyelésből, becsületességből. Toleráns, segítőkész és empatikus, kivételes tudását, kreativitását a nevelői munkán túl a város közösségi, kulturális életében is már számos alkalommal kamatoztatta. Kulturális közösségünk elhivatott, lelkes támogatója. A Szegedy Róza Női Kar tagjaként, de óvodai csoportjával is a kulturális programok szinte állandó fellépője. Láthatjuk őt a városi Anyák Napján, a Pedagógus Napon, az Idősek Otthona lakóinak tartott előadásokon ugyanúgy, mint a Jakab Napi főzőversenyen, az Adventi forgatagon, vagy akár a Himfy fesztiválon. De nemcsak részvételével, hanem ötleteivel is gazdagítja mind az intézményi, mint a városi rendezvényeket. Munkásságát 2013-ban a Tanai Károlyné óvodavezető által létrehozott „Ispiláng” díjjal ismerték el. Szántó Ferencné kimagasló óvodapedagógusi tevékenysége, példaértékű hivatástudata elismerésre méltó.