Méltóképpen ünnepelt a város augusztus 20-án

Augusztus 20-án a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban emlékezett a város Szent István királyra, az államalapítás évfordulójára és az új kenyér ünnepére. Végh László polgármester köszöntőjében felelevenítette a koronázás eseményét, valamint szólt az államalapító érdemeiről – mint fogalmazott: biztonságot, hitet, jövőképet adott az országnak. Sümegről szólva kiemelte az összefogás fontosságát, és hangsúlyozta, hogy ma, István király szellemiségének örököseit is az egymás iránt érzett felelősség és a megbecsülés kovácsolja egy közösséggé.

A város ez évi fejlesztéseit egy kisfilm mutatta be, melyet a Sümeg Városi Televízió készített az alkalomra. S aztán felcsendültek a nemzeti ünnepünk magasztosságát kifejező dallamok Sasvári Sándor művész és lánya, Léna előadásában. Nagy József főesperes, kanonok megáldotta az új kenyeret és szeretetvendégséggel zárult az ünnepi esemény.

Sümeg város ünneplő közönsége a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban gyűlt össze, hogy éltesse Szent István király emlékét. A nemzeti ünnepen szervezett programon részt vettek a város vezetői, a képviselő-testület tagjai, az önkormányzati hivatal vezetői, az egyház képviselője, a civil szervezetek tagjai és sokan, akik fontosnak érezték a közös ünneplés e formáját.

Ünnepi beszédet Végh László polgármester mondott. Elsőként azt hangsúlyozta, hosszú idő után  nyílott lehetőség a közös ünneplésre. A beszéd további részében István király koronázásáról szólt, érzékeltetve a több mint 1000 évvel ezelőtti időket. Méltatta a nagy király tetteit, érdemeit, életművének jelentőségét, máig ható erejét, az utókor hálájának fontosságát.

A város vezetője beszéde második részében a sümegi polgárokhoz szólt. Az ünnep alkalmat teremtett arra, hogy a közösség legfontosabb ismérveiről szóljon, a Szent István-i hagyaték átültetéséről mai gondolkodásunkba, hangsúlyozta az ezeréves tanítás fontosságát:

„István király tetteinek ereje éppen abban rejlett, hogy nélkülözött mindenfajta öncélúságot, sőt ellenkezőleg: biztonságot, hitet, jövőképet adott az országnak. Ezek nagyon fontos gondolatok ma is.  Mert csak így haladhatunk előre! Csak így tehetjük jobbá ezt az országot, s nem kisebb a feladatunk, mint hogy jobbá tegyük ezt a kisvárost, Sümeget is. Biztonsággal és jövőképpel, értelmes célokkal, összefogással. Csakis így lehet hatékonyan, tiszta szívvel dolgozni családért, hazáért, városért, s csakis így lehet tiszta szívvel, őszintén együtt ünnepelni – méltón az elődökhöz, méltón Szent István királyunkhoz.

De vajon – tegyük fel a kérdést magunknak – ott van e nagy királyunk eszmeisége mindannyiunk szívében? Ott csengenek-e fülünkben István király intelmei? A legtöbbünknek igen, bizonyossággal igen!”

István király kilépett az időből – folytatta az ünnepi szónok – szentként maradt meg a nép emlékezetében. Van, aki úgy fogalmazott, István nagyságának felidézése felszabadította az emberekben a jót.

 

„Erre különösen időszerű emlékezni most, amikor annyi rossz dolog történik ebben a világban. Emberi konfliktusok, egzisztenciális bizonytalanság, vagy egyelőre gyógyíthatatlan világjárvány, mely megbéklyózta a világot az elmúlt hónapokban. Természeti katasztrófák, a pénz egyeduralma, az egyre sivárabbá váló emberi kapcsolatok elfedik bennünk a jót.

Pedig ha nincs belül ez a , ha nincs az egymás iránt érzett felelősség, ha nincs a közösségeken belül a szeretet, akkor mi tart össze bennünket? Mi tart össze bennünket, István utódait, Szent István szellemiségének öröklőit? Mindez nemcsak az együtt megélt múlt okán jelentőségteljes, hanem a jelen közös feladatai, problémái, még inkább a jövő egymásrautaltságot teremtő kihívásai miatt is. Fogjunk hát össze, becsüljük és tiszteljük egymást – mert csak így leszünk erősek! Éljünk és cselekedjünk ebben a szellemben! Legfőképpen a mindannyiunk által szeretett városunkért!”

Az ünnep jó alkalmat teremtett arra, hogy a város lakói egy kisfilm segítségével megismerjék az újonnan létesített beruházásokat, amelyek ebben az évben valósultak meg. Így virtuálisan átadásra került valamennyi pályázati forrásból létrehozott új komplexum.

Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Hagyományosan az ünnepi műsor keretében történt meg az új kenyér megáldása Nagy József főesperes, kanonok által, azt követően pedig a megáldott új kenyeret a város polgármestere szegte meg.

A Kisfaludy Sándor Művelődési Központ színpadán ezt követően Sasvári Sándor Jászai Mari –díjas előadóművész lépett fel lányával, Lénával.