Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltése

 

Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. S alapján pályázatot hirdet

Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsöde óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

– Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

– A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8330 Sümeg, Rendeki utca 1 .

– A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása az óvoda pedagógiai programja és a munkaköri leírás alapján.

– Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

– Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • óvodapedagógus,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség

– A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: óvodapedagógus munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

– Elvárt kompetenciák: 

 • gyermekszeretet,
 • kreativitás,
 • empátia,
 • tolerancia,

– A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

 • erkölcsi bizonyítvány, vagy annak beszerzéséről szóló nyilatkozat  
 • iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata  
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

– A munkakör betölthetóségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hujber Jánosné nyújt, a 70/3824573 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (8330 Sümeg, Rendeki utca 1 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 186/2018. valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. vagy
 • Személyesen: Hujber Jánosné, Veszprém megye, 8330 Sümeg, Rendeki utca

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

               Sümeg város honlapja – 2018. szeptember 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sumeg.hu honlapon szerezhet.

megtekinthető állásajánlat: óvodapedagógus munkakör betöltése