Pályázati felhívás – Sümeg III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására

Sümeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő Sümeg III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására.

 

Pályázati feltételek:

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint.

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata,
 • egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
 • MOK tagsági igazolás,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázat nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,

 

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

 

Ellátandó lakosságszám:         1.605 fő

Ellátandó településrész: Sümeg Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 8/2002.(VI. 26.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében megállapított III. számú felnőtt háziorvosi körzet

Működtetés formája:   egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként

Munkavégzés helye:                háziorvosi rendelő, 8330 Sümeg, Deák F. u. 2.

Illetmény, juttatás:      Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III. 3.) kormányrendelet alapján az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés szerint.

A munkakör betölthetőségének időpontja:      2017. augusztus 6.

 

Egyéb információk:

 • Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
 • A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjogának folytatása megállapodás tárgyát képezi a még jelenleg ellátást végző háziorvossal.
 • Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget, valamint annak minimumfeltételek szerinti felszerelését és berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége a feladatot ellátót terheli.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

 

A pályázat benyújtásának módja:       Postai úton, Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (8330 Sümeg, Béke tér 7.). A borítékon fel kell tüntetni: „III. számú felnőtt háziorvosi körzet”

 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülés, legkésőbb 2017. június 30.