Pápai Szakképzési Centrum – Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

„A SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE” A PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TAGINTÉZMÉNYEIBEN

GINOP-6.2.3-17-2017-00009

2018/07/06

 

 

A pályázat célja a végzettségnélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében.

A projekt támogatási összege: 546 312 523 Ft.

A projekt kezdő időpontja: 2018. 04. 01.

A projekt befejezésének tervezett napja: 2020. 07. 15.

 

A projektben a Pápai Szakképzési Centrum öt tagintézménye vesz részt. A módszertani fejlesztésekhez az iskolai teljesítmény növelése érdekében új eszközök beszerzése, valamint az informatikai eszközállomány fejlesztése is kapcsolódik. Szabadidő hasznos eltöltését támogató, iskolai kötődést motiváló, tanulást támogató programokat szervezünk és valósítunk meg. Az iskolai közösségépítést, tehetséggondozást és hátránykompenzációt szolgáló tevékenységek biztosításához intézményeinkben „Digitális Közösségi Alkotóműhely” kialakítására kerül sor.

Ezeken felül drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító, valamint intézményi szintű pályaorientációs tevékenységek bevezetését is tervezzük.

Ezen célok megvalósításával és az intézkedések hatása által fogjuk csökkenteni azoknak a számát, akiknek középfokú végzettség nélkül szűnik meg a tanulói jogviszonyuk.

A 2018. július 6-án a PSZC Egry József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában megtartott projekt ünnepélyes bemutató rendezvényén részt vett Filep Miklós Zánka Város polgármestere, aki kiemelte, hogy ritkaság, hogy egy ilyen kis településen minden szintű pedagógiai intézmény megtalálható a bölcsödétől a szakképző iskoláig. Személyes hangvételű beszédében elmondta, hogy 1996-ban, az intézmény középiskolává alakulásakor az alapítói között volt. Reményei szerint az önkormányzat a továbbiakban is a jó kapcsolat megtartására fog törekedni az iskolával.

Pólya Judit klinikai szakpszichológus a pedagógusok mentálhigiénéjéről tartott előadást, amelyben kiemelte, hogy fontos az önismeret: tudjuk, honnan jöttünk, mik a céljaink, az erősségeink, gyengeségeink. A pedagógusoknak rossz szembenéznie azzal, ha egy jó eszű diák nem a képességeinek megfelelően teljesít. A pedagógus fejében nincs „szünet”, minden pillanatban készen áll, hogy segítő kezet nyújtson. A legnagyobb kihívás számukra a hétköznapokban a mentális készenlét. A lemorzsolódás megakadályozható lehet egy segítő beszélgetéssel.

Sági István, a PSZC főigazgatója és Vellai László, a PSZC Egry József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény vezetője a projektben konkrétan megvalósítandó fejlesztésekről, elképzelésekről tartott tájékoztatót.