Tájékoztatás a 2021. évi gépjárműadó változásról

Tájékoztatás a 2021. évi gépjárműadó változásról

 

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény a gépjárműadóztatást az alábbiak szerint módosította

 

 

  1. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság helyett az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

 

A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz.

Az adóév elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-ig, a második részletet 2021. szeptember 15-ig kell majd befizetni.

 

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben – az adókötelezettség megállapítása, az adó beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása- az adóhatósági feladatokat  továbbra is Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály Adócsoportja végzi.

Ennek megfelelően a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az alábbi önkormányzati adószámlára kell megfizetni:

Sümeg Város Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla  11748100-15733964-09870000

 

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta a változásokkal frissül az adatbázis.

 

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltatott az állami adó- és vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

  1. január 1-jét követően  az új mentességre vagy új adókedvezményre jogosító körülményekrőlkizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben nem szükséges, amelyekben a járműnyilvántartásából az adókedvezményre való jogosultság ténye megállapítható, ilyen az autóbuszoknak, tehergépjárműveknek a megfelelő környezetvédelmi osztályba sorolása.

Az ezzel kapcsolatos információk az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők. / https://www.nav.gov.hu  /

  

A gépjárműadó nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet majd fellelni. https://kormany.hu/penzugyminiszterium

 

 

                                                                       Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                       Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Adócsoportja