Testületi ülés 2024.05.30.

 Szám: sum/3836-1/2024.

Meghívó

Értesítem, hogy az Mötv.  45. § -a alapján a képviselő-testület ülését
2024.május 30. (csütörtök) 1400 órára összehívom

 

Az ülés helye:       Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagy tanácsterme
8330 Sümeg, Béke tér 7.

Napirend

 1. Sümeg Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásáról beszámoló
  Előadó: Végh László polgármester
 2. Sümeg Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása
  Előadó: Végh László polgármester
 3. Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
  Előadó: Végh László polgármester
 4. Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde Továbbképzési Programjának jóváhagyása
  Előadó: Végh László polgármester
 5. A 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
  Előadó: Végh László polgármester meghatározása
 6. Sümegi Közszolgáltató Kft. beszámolója
  Előadó: Végh László polgármester
 7. TDM 2023. évi tevékenységéről beszámoló
  Előadó: Végh László polgármester
 8. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
  Előadó: Végh László polgármester
 9. Az önkormányzatot megillető elővásárlási jogról döntés
  Előadó: Végh László polgármester
 10. Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 107/2024.(V. 2.) határozatának kiegészítése
  Előadó: Végh László polgármester
 11. Sümeg, Kálvária tér 8. fsz. 1. szám alatti önkormányzati lakás értékesítése Bognár László bérlő részére
  Előadó: Végh László polgármester
 12. Sümeg, Kálvária tér 9. 2/10. szám alatti önkormányzati lakás értékesítése Molnár Gyuláné bérlő részére
  Előadó: Végh László polgármester
 13. Sümeg, Kossuth L. u. 18.3. em. 20. szám alatti önkormányzati lakás ügye
  Előadó: Végh László polgármester
 14. Sümeg, Vadrózsa u. 2. 1/7. szám alatti önkormányzati lakás ügye
  Előadó: Végh László polgármester
 15. Sümeg, Kálvária tér 12. 2. em. /6. szám alatti önkormányzati lakás ügye
  Előadó: Végh László polgármester
 16. Sümeg, Kálvária tér 8. 1 / 5. önkormányzati lakás bérbeadása
  Előadó: Végh László polgármester
 17. Király Zsuzsanna kérelme
  Előadó: Végh László polgármester
 18. Beszámoló a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről
  Előadó: Végh László polgármester
 19. Társulási Tanácsok tagjainak tájékoztatója a Társulásokban 2023-ben végzett munkájukról
  Előadó: Végh László polgármester
 20. Beszámoló az adóbevételek alakulásáról 2023. december 31-ig
  Előadó: Végh László polgármester
 21. 2023. éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
  Előadó: Végh László polgármester
 22. Sümeg Város Önkormányzata 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelés
  Előadó: Végh László polgármester
 23. Beszámoló a Napfény Segítő Központ 2023. évi tevékenységeiről
  Előadó: Végh László polgármester
 24. Testvérvárosi beszámoló
  Előadó: Végh László polgármester
 25. CASTRUM 50 Kft. beszámolója a Sümegi Vár a 2023. évi működtetésről
  Előadó: Végh László polgármester
 26. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Végh László polgármester
 27. Tájékoztató két ülés közti eseményekről
  Előadó: Végh László polgármester
 28. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Végh László polgármester

Sümeg, 2024. május 24.

Végh László
polgármester