2019. október 25. – Ünnepélyes alakuló ülés

Szám: sum/7424-1/2019.

 

M E G H Í V Ó

 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (1) – (2) bekezdése, valamint Sümeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének 9. §- ában és 19. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a 2019. október 13-án megválasztott képviselő-testület ünnepélyes alakuló ülését 2019. október 25-én (pénteken) 17 órára összehívom.

Helye: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal nagy tanácskozóterme
Sümeg, Béke tér 7.

NAPIREND

HIMNUSZ

 1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 
  – előadó: Szeidl Rezső   HVB elnöke
 2. Önkormányzati képviselők eskütétele 
  – előadó: Végh László polgármester
 3. A polgármester eskütétele
  – előadó: Dr. Kiss Csilla Magdolna jegyző
 4. A Képviselő-testület megalakulásának kimondása 
  – előadó: Végh László polgármester
 5. Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata 
  előadó: Végh László polgármester
 6. Ügyrendi Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása 
  – előadó: Végh László polgármester
 7. Alpolgármester megválasztása 
  – előadó: Végh László polgármester
 8. Alpolgármester eskütétele 
  – előadó: Végh László polgármester
 9. Polgármester illetményének rögzítése
  – előadó: alpolgármester
 10. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
  – előadó: Végh László polgármester
 11. Bizottságok elnökeinek, tagjainak megválasztása 
  – előadó: Végh László polgármester
 12. A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
  – előadó: Végh László polgármester

Sümeg, 2019. október 18.

Végh László 
Polgármester