Kitüntetettek

SÜMEG VÁROS DÍSZPOLGÁRAI 2018-ban

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 364/2017.(X. 26.) önkormányzati határozatával Sarkadi Nagy Antalné részére Díszpolgári Címet adományozott, a város kulturális életében kifejtett magas színvonalú, több évtizedes példaértékű munkásságának elismeréseként.

Sarkadi Nagy Antalné, vagy ahogy a környezetében hívják, Margó néni Sopronban nevelkedett, s ott bontakozott ki életpályája.

Szíve vágya mindig egy színjátszó csoport megszervezése volt, amit első körben Külsővaton sikerült megvalósítania. Ezekben az években szerezte meg rendezői képesítését is.

A sümegi vezetés hívására 1974-ben telepedett le családjával Sümegen. A Kisfaludy Sándor Művelődési Ház igazgatói feladatainak ellátásával bízták meg, ebben a minőségében dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig. Intézményvezetőként a korábbi nagyközség, majd város kulturális, művelődési életének meghatározó egyénisége lett, népművelő-pedagógusként számtalan csoport, együttes, szakkör megalapítását kezdeményezte és igazgatta, a művészeti és kulturális élet szervezőjeként számos helyi, megyei és országos rendezvény megálmodója, kivitelezője lett.

Munkásságában kiemelkedő helyen szerepel a Petőfi Ifjúsági Színpad, később Petőfi Színkör megalapítása, vezetése. Az 1974-ben alakult amatőr színjátszó csoport általa rendezett előadásai méltán arattak országos és nemzetközi elismerést.

A több mint 40 éve tartó munka során sok száz fiatal tanult a keze alatt, s számtalan színházi produkció bizonyította hatalmas szakmai tudásán alapuló munkája szükségességét, sikerét.

Az aichtali Naturheaterrel 1988-ban általa kialakított szakmai-baráti együttműködés alapköve lett a későbbi testvérvárosi kapcsolatnak.

Lelkesedése máig fáradhatatlan, jelenleg is aktívan dolgozik, nevel, rendez a szlovákiai Diószegen és a pápai Pegazus Színházban.

Margó néni szilárd erkölcsiségen, elhivatottságon alapuló munkáját szakmai díjak sokaságával ismerték már el. Több országos rendezői díj és miniszteri dicséret mellett Kisfaludy Sándor Emlékplakett, Veszprém megye Pro-Comitatu díj és Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetésben is részesült.

Munkájában mindig az igényesség vezeti, a szakmai mércét magasan tartva soha nem éri be kevesebbel, mint a lehető legnagyobb élménnyel, amit szeretett közönségének nyújthat.

Margó néni hisz a szeretet mindent megoldó erejében, eszerint is él. Szerénysége, visszafogott bölcsessége, önzetlen segíteni akarása, munkássága példaértékű.

 

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 365/2017.(X. 26.) önkormányzati határozatával Tóth Tamás részére Díszpolgári Címet adományozott, Sümeg város fejlődése, hírnevének öregbítése, a sümegi közéletben és a kulturális rendezvények szervezése érdekében vállalt magas színvonalú, több évtizedes példaértékű munkásságának elismeréseként.

Tóth Tamás már pályafutása kezdetén az általa több foglalkoztatónál is betöltött főagronómusi, elnökhelyettesi munkakörökben rendkívüli ambícióval, szakmai hozzáértéssel, lelkesen fogott bele a sokszor nem kis kihívást jelentő feladatok ellátásába.

Miután Sümegen telepedett le családjával, a dabronci termelőszövetkezetnél folytatta pályafutását. Itt 10 év alatt a térség meghatározó nagyüzemét szervezték meg közreműködésével, a Sümeg és Gógánfa központú szervezetek egyesülésével.

Már akkor kialakult közéleti ismertsége révén egy időközi tanácselnök választás során keresték meg, és kettős jelölés után lett Sümeg város tanácselnöke, majd nyugdíjazásáig két cikluson keresztül polgármestere. Az újszerű kihívás során nagyban segítette őt a 25 év alatt szerzett vezetői és emberismereti gyakorlata.

Polgármesteri tevékenysége alatt városfejlesztési koncepció készült el, ami alapján kiépült az alapinfrastruktúra, majd az iparterület, vállalkozásra épülő idegenforgalom a 84-es főúton, és az adottságoknak megfelelő városi-, térségi intézményrendszer. E hatalmas munkafolyamatot szeretettel, hittel vitte véghez.

A város testületeiben eltöltött 24 év alatt mindvégig megtorpanás nélkül, lelkesen munkálkodott, az önzetlen tenni akarás és a fejlesztés motiválta.

Nyugdíjas évei sem gátolták abban, hogy aktív közéleti tevékenységét folytassa. A kultúra iránt érzett elhivatottságának köszönhetően számos rendezvénynél működött és működik jelenleg is közre. Többek között az immár 13. alkalommal megrendezésre került Szent Jakab Napok egyik aktív szervezője. E színvonalas és rangos esemény nemcsak fesztivál jelleggel bír, hanem szakmai találkozások fóruma is, amelynek megvalósításában sokat köszönhetünk Tóth Tamásnak. Helyi, térségi és szélesebb körű kapcsolatépítő, együttműködő tevékenysége révén fontos szerepet tölt be Sümeg közösségi életében.

Szakavatottja a helytörténeti beszélgetéseknek, kiemelt célja Sümeg híres szülöttei hagyatékának fenntartása.  Lelkes ápolója a térség vadászati, borászati kultúrájának, hagyományainak.

Több évtizedes példaértékű munkásságát számos elismerés, kitüntetés is tükrözi.

Díszpolgáraink

Békefi László – prépost

A város egyházi és világi közügyeiben végzett tevékenységéért.

Halász László – TANÉP vállalat vezetője

A város gazdasági fejlődéséért végzett kimagasló munkásságáért.

Horváth László – zenetanár

A város zenei életében kifejtett tevékenységéért.

Dr. Mészáros István – kórházigazgató

Az egészségügy területén kifejtett kiemelkedő gyógyító és szervező tevékenységéért.

Kiss Károly Ernő

Az oktatás terén kifejtett több évtizedes tevékenységéért és Kisfaludy Sándor költői művészetét elemző irodalmi munkásságáért.

Dr. István Lajos – orvosprofesszor

A gimnázium öregdiákja, tudományos munkásságával európai hírnevet szerzett.

Kailash Sharma – Aichtal

Az aichtali partnervárosi kapcsolat elmélyítéséért.

Egerszegi Ferenc

Aktív közéleti munkásságáért.

Dr. Zöldy Pál

Közéleti munkásságáért.

Klaus Herzog – Aichtal

Aichtal és Sümeg partnervárosi kapcsolatának fejlődése érdekében eredményesen tevékenykedett, elősegítve a két város közti barátság elmélyítését.

Heinz F. Mayer – Teuton Lovagrend Nagymestere

Az eredményes és önzetlen karitatív tevékenységéért, amellyel jelentős mértékben hozzájárult Sümeg Város intézményeinek fejlesztéséhez, a hatékonyabb önkormányzati feladatellátáshoz.

Oláh Ferenc

A város kulturális életében kifejtett önzetlen és eredményes munkájáért.

Dr. Habsburg Ottó

Az európai összefogás és demokratikus értékek védelme érdekében kifejtett tevékenységéért, valamint a magyar érdekek nemzetközi szintű következetes védelméért és képviseletéért.

Rédey Gábor – a Máltai Lovagrend és Szent László Társaság tagja

A város érdekében kifejtett több évtizedes karitatív tevékenységéért.

András Ferenc – filmrendező

A filmművészetben és azon keresztül a város kulturális életében kifejtett kiemelkedő tevékenységének megbecsüléséért.

Henryk Bartoszewsky – Koscian testvérváros polgármestere

A Koscian és Sümeg között létrejött testvérvárosi kapcsolat kialakításában, fenntartásában vállalt aktív, kiemelkedő munkásságáért.

Miller Lajos operaénekes

Kossuth-díjas operaénekes, bariton, a nemzet művésze

Dr. Benczik Sándor nyugalmazott gyógyszerész

Klaus Bloss Teuton Lovagrend nagymestere

Dr. Barsi Balázs ferences rendházfőnök

Zoób Kati divattervező

2017 – Papp Imre várkapitány