Pályázat rovat

Rovatunkban tájékoztatást nyújtunk a városunkat érintő fejlesztésekről, nyertes és folyamatban lévő pályázatokról.

Újabb pályázatok kerületek benyújtásra, a Településfejlesztési Operatív Program (TOP) második fordulójára augusztus 15-én. A pályázatok illeszkednek a TOP 1 nyertes, előkészítési és megvalósítási időszakban lévő projektekhez.

TOP-3.1.1-16-VE1 – Sümegen a Tóth Tivadar utca kerékpározhatóvá tétele

A sümegi Tóth Tivadar utcában jelenleg csak gépjárművel lehet biztonságosan közlekedni, a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételei nem adottak. A projekt megvalósulása által mind a gyalogos, mind a kerékpáros közlekedés feltételi kialakításra kerülnek, ezáltal megnő a gyalogos, illetve a kerékpáros közlekedés módot választó lakosok, városba látogató turisták száma. A projekt megvalósulásával csökkent a CO2 kibocsátás a településen, azáltal, hogy a lakosoknak lehetőségük lesz más közlekedési formát választaniuk. További célja a projektnek, hogy a kialakítandó kerékpárút, valamint járda használata által a lakosság biztonságosan meg tudja közelíteni a munkahelyét, biztonságossá téve ezzel a munkába jutásukat. A városban lakók élhetőbb környezetben élhetnek, nő a lakossági elégedettség, a projektnek helyben tartó ereje lesz.

TOP-1.2.1-16-VE1 – Ramassetter Látogatóközpont kialakítása Sümegen

A Sümeg és Vidéke előző számában jeleztük, hogy a város tervezi több turisztikai attrakció kialakítást, fejlesztését a TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés felhívásra. Azonban a megyei szinten meghatározott indikatív források miatt csak egy kisebb léptékű pályázat benyújtására volt lehetőségünk.

Ramassetter Látogatóközpont kialakításának célja egy Interaktív Emlékház és egy térségi jelentőséggel bíró Többfunkciós látogatóközpont kialakítása. A térségi szintű együttműködéssel, megvalósuló, tematikus turisztikai fejlesztés célja a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített örökség turisztikai hasznosítása, interaktív elemekkel való bővítése, turisztikai attrakció létrehozása, marketingtevékenység, arculat és turisztikai termékcsomag kidolgozása.

Városunk régóta tervezi, hogy a leromlott állapotú Ramassetter házat felújítja, és funkciót adva bekapcsolja a turisztikai kínálatba egy egyedülálló komplex turisztikai attrakció létrehozásával, mely a 21. századi elvárásoknak megfelelő kiszolgáló infrastruktúrával és interaktív, többfunkciós, látogatóbarát kiállító terekkel rendelkezik. Ez kiemelten fontos, mivel jelenleg a turisták által leglátogatottabb célpont a Vár és a közvetlen környezetében található Várkert. Emiatt szeretnénk, ha a belvárosba is több látogató érkezne és csalogató, komplex turisztikai csomagokat tudnánk ajánlani számukra.

A turisztikai programhoz csatolva kialakításra kerül egy „Sümegfoglaló” elnevezésű mobil applikáció is. A vonzerőhöz kapcsolódóan állandó és időszaki kiállítások mellett kézműves bemutatók, tárlatvezetés, játszóházak, múzeumpedagógiai – és művészetterápiás programok, irodalmi estek, filmvetítés, esti koncertek is helyt kapnának az épületben, annak érdekében, hogy színesítenék az turisztikai attrakció és a város turisztikai kínálatát.

 

TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása Sümegen 2. ütem

 

Sümeg Város Önkormányzata a pályázat segítségével a város kereskedelmi-szolgáltató funkcióját ellátó településrész közterületeit kívánja rendezni. A Zöld város projekt 1. üteméhez kapcsolódóan tovább folytatjuk az élhető, fiatalos, zöld város kialakítását.  A mintegy 3,3 hektár területű, északnyugati-délkeleti fekvésű városrész Sümeg történeti városközpontjáról délre található, amely magába foglalja a Flórián teret, valamint a Kompanik Zsófia utca, Sárállás köz, Halász László utca és a Béke tér által határolt területet.

Cél, hogy a Flórián tér teljes burkolatában és növényanyagában megújuljon, egy olyan kereskedelmi-szolgáltatási „agóra” biztosítása, amelynek körüljárása biztonságos és lehetőséget kínál rövidebb tartózkodásra is. A Kompanik Zsófia utca északi végében a várhegy látványa indukálja a kertészeti rendezést: itt egy kisebb, virágos park, kiülő felületekkel létrehozása a feladat. A Béke tér legnagyobb problémája a parkolás biztosítása és az egységes, városias zöldfelületek létrehozása. Terveink szerint összesen kb. 5400 m 2 -nyi burkolat és 6200 m 2 –nyi zöldfelület került felújításra. Amennyiben mindegy egységesen meg tud valósulni, Sümeg városa egy megújult kereskedelmi-szolgáltatási településközpontot kaphat.

 

TOP-1.1.1.-16 Fejlesztés a Sümegi Ipari Parkban – 2. ütem

 

A projekt keretében a Sümegi Ipari Park területén a még burkolatlan, „poros”, növényzettel benőtt, keskeny út szilárd burkolattal való ellátása és a hozzá kapcsolódó közvilágítás megépítésre valósul meg. A tervezett út nyomvonala a jelenleg is közút besorolású területeket érinti az Eitner utca felől a 7327. sz országos közút irányába való megközelítéssel: hrsz:555; hrsz: 4443/2; hrsz: 4443/7; hrsz: 029. A közterület, illetve közút besorolású ingatlanok az ipari park részét képezik. Az Ipari Park jelenleg egyetlen szilárd burkolatú útját, az Eitner utcát a 7327. számú közúttal összekötő, feltáró út legfontosabb feladata a Keszthely felé induló/felől érkező teljes forgalom lebonyolítása lesz, így az Ipari Park kétirányú tehergépjármű megközelítése biztosítottá, akadálymentessé válik. Jelen fejlesztés kiemelkedően jelentős beruházás az ipari park elérhetőségének javítása érdekében, hiszen az iparterületen zajló tehergépjármű forgalom jelenleg közvetlenül nem tud rácsatlakozni a Keszthely, Hévíz, M7 felé vezető közútra. Az Ipari parkból a Táncsics utcán keresztül haladva a nagyobb méretű és teherbírású, tehergépjárművek, különösen a pótkocsik és nyerges szerelvények számára nem biztosított elegendő hely a 7327. sz.  közútra való forduláshoz. Másrészt az – alapvetően gazdasági célú – útvonal tehermentesíti a város jelenlegi közúthálózatát, amely a közúti eljutási idők javítása révén a városi élhetőség, életminőség javításához járul hozzá.

A projekt közvetlen átfogó célja, hogy a Sümegi Ipari Park minél inkább hozzá tudjon járulni a helyi, térségi gazdaság fejlődéséhez, a település gazdasági potenciáljának, tőkevonzó képességének erősítéséhez, az önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér megteremtéséhez a helyi gazdaságfejlesztéshez, valamint a betelepült vállalkozások gazdasági aktivitásának növeléséhez.

 

TOP-1.4.1.-16 Sümegi bölcsőde fejlesztése – 2. ütem

A projekt keretében egy közel 300 m2 alapterületű, korszerű bölcsőde építése valósulhat meg, amely 12 férőhely bővülést és az 1 db tornaszoba építésével újabb nevelési funkciók megfelelő színvonalú ellátását eredményezi. A magas színvonalú szolgáltatás, kiszolgálás érdekében sószoba, fedett terasz, babakocsi tároló, melegítő konyha, előkészítő is kialakításra kerül. Ezeken felül a megfelelő munkavégzés hátterének megteremtése érdekében személyzeti öltöző, mosdó, iroda kialakítása is a projekt része.

A beruházás eredményeként az intézmény új berendezési tárgyakkal, képességfejlesztő,- és foglalkoztató eszközökkel is gazdagodik, melyek beszerzését a kapacitásbővítés indokolja. A beszerzésre kerülő eszközök a számszerűsíthető eredményen túlmenően a nevelési munka minőségi javulását is eredményezik. Az új csoport 2 fő kisgyermek nevelő- gondozó és 1 fő bölcsődei dada felvétele válik szükségessé.

A projekt hozzájárul a 3 éves kor alatti kisgyermeket napközbeni elhelyezéséhez, fejlesztéséhez, ezzel a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok és hátrányos helyzetű családok, gyermekek segítéséhez, esélyegyenlőséghez és az egészséges életmódhoz való hozzáféréshez is.

 

Oszkai Réka, Kovács Szilvia