Február a Városházán

2018 második hónapjában is sokféle feladatot oldott meg Sümeg Város Önkormányzata.

Ezeket Végh László polgármester foglalja össze Olvasóinknak:

Az egyik legfontosabb megoldásra váró feladat volt jónéhány hónapja már, hogy a megüresedett 3-as számú háziorvosi körzet működése zavartalan legyen. Egy ideig helyettesítéssel oldották ezt meg. Közben a 2-es számú körzet orvosa nyugdíjazását jelentette be. Az önkormányzat támogatásáról biztosította a pályázatra jelentkező doktorokat, így március elsejétől már új háziorvosok látják el a két körzet betegeit.

A sümegi Képviselő- testület gyors és hathatós intézkedése, melyet meghoztunk még 2017 év végén – tehát az 5 millió Ft-os praxiskezdési támogatás, a szolgálati lakás, az iparűzési adó eltörlése -, eredményes volt. Többen pályáztak, sok orvossal tárgyaltam az elmúlt időszakban.

Örömmel tájékoztathatom a lakosságot, hogy március elsejétől két új orvos kezdi el a rendelését városunkban.  A 3-as számú körzetben Dr. Nagy Marianna doktornő, valamint a 2-es körzetben is új orvos lesz, Dr. Márkus Sándor nyugdíjba vonulása miatt érkezik Dr. Komonyi Éva.

Ezúton is köszönöm Márkus doktor több évtizedes lelkiismeretes szolgálatát.

Az egészségügy tekintetében az orvoshiány megoldásával, az épülő háziorvosi, gyermekorvosi komplexummal, és az egészségfejlesztési programmal, mely a Sümegi Járóbeteg Szakellátó Központ megvalósításában indul el nagy fejlődés könyvelhető el. Miért fontos ez hosszú távon?

Az Önkormányzat elsődleges feladata az, hogy Sümeg város, azaz a sümegi emberek érdekeit képviselje, minél nagyobb jólétét érjen el. Az egészségügyi alapellátás biztosítása nyilvánvalóan ennek a „jólétnek” az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb összetevője. Nagyon remélem, hogy a mostani intézkedésekkel, illetve az idén megvalósuló fejlesztésekkel, beleértve nem csak a felépülő új rendelőket, hanem a beszerzés alatt álló modern diagnosztikai eszközöket és az induló egészségfejlesztési irodát is, valóban egy hosszú, az ilyen súlyos problémáktól mentes, nyugodtabb időszak köszönt be városunkba.

A szakképzés megvalósításával kapcsolatos tárgyalások bő egy évvel ezelőtt elindultak, most pedig  már kijelenthető, hogy ez év szeptemberétől szakmákra vágyó diákokkal népesül be az iskola új épülete.

Sümegen van egy várakozás és ehhez egységes álláspont, hogy szükséges a szakképzés elindítása. A gyerekek, szülők szempontjából ez újabb lehetőség, de a városnak is fontos, hogy itt helyben biztosítsuk ezt a továbbtanulási módot, remélve, hogy az iskolapadból kikerülő diákok majd a helybéli vállalkozóknál helyezkednek el. A Kossuth Lajos utca 2. szám alatti ingatlan lesz az új iskolának a helyszíne. A Pápai Szakképzési Centrum a Gazdasági Minisztériumtól kapott kormányzati segítséget az épület átalakítására 130 millió Ft értékben. Ennek feltétele volt, hogy Sümeg Város Önkormányzata vagyonkezelésbe átadta az épületet az iskola létrehozójának. A Szakképzési Centrum így hamarosan kezdi is az épület átalakítását, remélhetőleg szeptemberig ez meg is valósul. Főként belső munkálatok lesznek, termek, vizes blokkok kialakítására kerül sor.

Erre a sümegi szakképzésre már jelentkezhettek is a nyolcadikos diákok most félévkor, tehát 2018. szeptemberében elindul a tanítás. Két osztály indítására nyílik most lehetőség, asztalos, szakács és pincér szakokon. A felnőttek részére pedig különböző nyelvi, informatikai képzések lesznek majd.

Ebben a hónapban ünnepelték az Idősek Otthona létrehozásának 20 éves évfordulóját. Mit jelent ez a szociális gondoskodás a város szempontjából?

Az idős emberek megbecsülése, az egészségügyi ellátás és az oktatás mellett szintén a legfontosabb feladunk és kötelességünk. Természetesen idős szüleiről, rokonairól a fiatal hozzátartozóknak a kötelessége elsősorban gondoskodni, de Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten itt is segít. A napokban indul az a pályázat, amelynek keretében az Idősek Otthona megújul, napelemeket, új ajtókat és ablakokat, illetve hőszigetelést kap. Igyekszünk a kivitelezővel együttműködve úgy lebonyolítani a beruházást, hogy minél kevesebb kellemetlenséget okozzunk az ott lakóknak.

Megújul a Ramassetter-ház, mely a város nagy múltú elődjének emlékét és a gazdasági haladás fontosságát szimbolizálja.

Több pénzre lenne szükségünk, mint az a 80 millió Ft, amit megnyertünk a Top-os pályázatok keretében, amely a látogatóközponttá történő alakítást eredményezi. Az egész ház felújítása minimum kétszer ekkora összegbe kerül. Olyan állásfoglalás született a Képviselő- testület részéről, hogy a felét bevállaljuk a képviselők fel nem vett tiszteletdíjából, mely egy elkülönített számlán gyűlik, valamint az önkormányzat is hozzájárul az építkezéshez és egy vállalkozói összefogást szeretnénk megszervezni. Ez így összességében biztosítja majd, hogy az épület megújuljon. A tetőszerkezet vizsgálatára, a tervek elkészítésére el is indultak már a munkák, az idei évben ennek már látványos eredményei lesznek.

Jól haladnak a munkák az egészségügyi alapellátás épületénél is. Már állnak a falak, hamarosan a tetőszerkezet kialakítása történik. Projektnyitóra került sor az óvoda épületének energetikai pályázatánál is. Összességében hogy állnak a pályázati megvalósítások?

Általában elmondható, hogy az előre eltervezett ütem szerint haladunk, folynak a háttérmunkák, indítjuk a közbeszerzéseket. Most úgy néz ki, hogy a minden TOP 1-ben nyert pályázatunk a kivitelezés szakaszába fog tudni lépni még az idén, és akkor a város első körös fejlesztése lezárulhat 2019 végére.

Február 15-én fogadta el Sümeg Város Önkormányzata idei költségvetését. Hogyan alakul a város gazdálkodása ebben az évben?

A város költségvetése stabil, erős lábakon áll, és azt a célt sem felejtettük szem elől, hogy Sümeg modern kori történetének leggyorsabb fejlődési szakaszában van. Ez pedig azt jelenti, hogy nem szabad a túlzott takarékoskodás miatt feláldozni a fejlesztési lehetőségeket. Azt kell nekem és képviselőtársaimnak szem előtt tartanunk, hogyan tudunk olyan feltételeket teremteni, hogy a költségvetésünk bevételi oldala növekedjen évről-évre, és egyre intenzívebben!