2019. október 25. -Roma Nemzetiségi Önkormányzat ünnepélyes alakuló ülése

Szám: rom/26-1/2019.

MEGHÍVÓ

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 87. § (1) bekezdésében és Sümeg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának III. fejezet 7. pontjában foglalt rendelkezések alapján a 2019. október 13-án megválasztott roma nemzetiségi önkormányzat ünnepi alakuló ülését 2019. október 25-én (pénteken) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye:    Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme
                                 Sümeg, Béke tér 7.

 

NAPIREND

Himnusz

 1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről
  Szeidl Rezső HVB elnöke
 2. A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele                         
  Szeidl Rezső HVB elnöke
 3. Az önkormányzat elnökének megválasztása
  Nagy Istvánné korelnök
 4. Az önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása
  RNÖ elnöke
 5. Tiszteletdíjak megállapítása
  RNÖ elnöke
 6. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről történő tájékoztatás
  RNÖ elnöke

Cigány himnusz

Sümeg, 2019. október 18.

Szeidl Rezső s. k.
HVB elnöke