Szám: sum/6433-1/2022.                                                                               Meghívó Értesítem, hogy az Mötv. 44-45. §-a, valamint az SZMSZ 14. §-a alapján a […]

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvényben előírtaknak megfelelően a Magyarország területén 2022. október 1-jén 00 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálást) kell tartani. Jegyzői plakát…. Bővebb információ…

Napfény Segítő Központ – Sümeg                             a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Napfény Segítő Központ Család- és gyermekjóléti Központ szociális diagnózist készítő esetmenedzser munkakör betöltésére. Bővebben itt.

Napfény Segítő Központ – Sümeg                             a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Napfény Segítő Központ Idősek Otthona gondozó/ápoló munkakör betöltésére. Bővebben itt.   

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a sümegi I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére.   A pályázathoz csatolni szükséges: szakmai önéletrajz, háziorvosi tevékenység végzésére jogosító, végzettséget igazoló okirat másolata, vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata, egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása, Magyar Orvosi Kamarától kikért (!) igazolás a tagságról, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban foglalt […]