Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház (integrált kulturális intézmény) intézményvezetői munkakör beosztásának betöltésére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 39/2020 (X. 30.) EMMI rendelet alapján.   A pályázati felhívás itt érhető el 

Sümeg Város Önkormányzata a képviselő-testület határozata alapján pályázatot hirdet a Sümeg, Udvarbíró tér 6. földszint 2. szám, és a Kálvária tér 8. 1. emelet 8 szám alatti szociális önkormányzati bérlakások bérlőinek személyére. A pályázati felhívás itt érhető el.

Sümeg Város Önkormányzata tulajdonban lévő ingatlanjainak árverés útján történő értékesítése. Sümeg belterület 38/15 hrsz. Sümeg belterület 38/16 hrsz.  

Az önkormányzat tulajdonában lévő, Sümeg, Kossuth Lajos u. 15sz. alatti üzlethelyiségének árverés útján történő bérbeadása.   A hirdetmény itt tekinthető meg.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ára hivatkozással tájékoztatom, hogy elkészült  SÜMEG VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN című terv partnerségi egyeztetési tervanyaga.   A terv elektronikusan érhető el: FA_Sümeg_ iparterület_4000_201020.pdf Sümeg kiemelt […]