Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 311/2018. (X. 15.) határozata alapján, Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzati vagyon használatáról, hasznosításáról és forgalmának rendjéről szóló 6/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. S (2) bekezdésében foglaltak szerint nyilvános árverést (licit ) hirdet a kizárólagos tulajdonát képező Sümeg belterület 708/2 hrsz-ú, 427 m2 alapterületíí „kivett” telephely megnevezésú, természetben: 8330. Sümeg, […]

Makrai Péter János Sümeg, Fenyő utca 9. és Bencze Katalin Sümeg, Mártírok útja 9. szám alatti kérelmezők meglévő műhely épület felújításának, lakás kialakításának használatbavételi engedély ügyében hirdetményi közlés. végzés – hirdetményi közlés Dr Tóth Gyula 2

HIRDETMÉNY   Az 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 34/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve tájékoztatom Sümeg város lakosságát, hogy Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. szeptember 26-i nyilvános […]