Képviselő-testületi ülés 2023.05.25

 

Szám: sum/4325-1/2023.

Meghívó

Értesítem, hogy az Mötv.  45. § -a alapján a képviselő-testület ülését

2023. május 25. (csütörtök) 1400 órára összehívom

 

Az ülés helye: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagy tanácsterme
8330 Sümeg, Béke tér 7.

Napirend

 1. A szervezeti és működési szabályzatról szóló 17/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Végh László polgármester
 1. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Sümeg Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásáról beszámoló
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Beszámoló az adóbevételek alakulásáról 2022. december 31-ig
  Előadó: Végh László polgármester
 1. 2022. éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
  Előadó: Végh László polgármester
 1. A Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzatának módosítása
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház alapító okiratának, SZMSZ-ének módosítása
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának és Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Napfény Segítő Központ alapító okiratának és Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Sümegi I. számú gyermek háziorvosi körzet működtetése
  Előadó: Végh László polgármester
 1. A 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Sümeg Város Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelés
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Beszámoló a Napfény Segítő Központ 2022. évi tevékenységeiről
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Sümegi Közszolgáltató Kft. beszámolója
  Előadó: Végh László polgármester
 1. TDM 2022. évi tevékenységéről beszámoló
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Társulási Tanácsok tagjainak tájékoztatója a Társulásokban 2022-ben végzett munkájukról
  Előadó: Végh László polgármester
 1. A településkép védelméről szóló 11/2018.(V.25.) önkormányzati rendelet módosítási eljárásának megindítása
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Sümeg Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelettervezet véleményezésre küldése
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Önkormányzati lakások értékesítése
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Sümeg, Kossuth Lajos u. 12. fsz. 1. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Tóth Veronika lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Vincze Péter lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Dr. Czirner József László lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
  Előadó: Végh László polgármester
 1. A Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ lakáskérelme
  Előadó: Végh László polgármester
 2. Zóna Tv helyiségbérleti díj csökkentési kérelme
  Előadó: Végh László polgármester
 3. A Sümeg, Szabó Dezső utca 3. 946/1 hrsz-ú ingatlanon lévő műfüves labdarúgó pálya üzemeltetési szerződése
  Előadó: Végh László polgármester
 4. Elektromos autótöltők kialakítása a Sümeg, Vársétány 1530/51 hrsz-ú közterületen
  Előadó: Végh László polgármester
 5. Felajánlás belvárosi járda és a mellette húzódó zöld sziget felújítására
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása a TOP-PLUSZ-3.3.1-VE1-2022-00016 azonosítószámú, Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde kültéri fejlesztése című pályázat keretén belül
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása a TOP-Plusz-3.3.1-21-VE1-2022-00016 azonosítószámú, Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde kültéri fejlesztése című pályázat keretén belül
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Műszaki ellenőri feladatok ellátása a TOP-Plusz-3.3.1-21-VE1-2022-00016 azonosítószámmal, Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde kültéri fejlesztése című pályázat keretén belül
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Marketing feladatok ellátása az OC-JKP/1-2022/420683 azonosítószámmal „BAROCK” Fesztivál című pályázat keretén belül
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Őrzési feladatok ellátása az OC-JKP/1-2022/420683 azonosítószámmal, „BAROCK” Fesztivál című pályázat keretén belül
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Rendezvényszervezési feladatok ellátása az OC-JKP/1-2022/420683 azonosítószámmal, „BAROCK” Fesztivál című pályázat keretén belül
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Rendezvényhez hang-fény-visual és színpadtechnikai szolgáltatások ellátása az OC-JKP/1-2022/420683 azonosítószámmal, „BAROCK” Fesztivál című pályázat keretén belül
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Rendezvényhez berendezési feladatok ellátása az OC-JKP/1-2022/420683 azonosítószámmal, „BAROCK” Fesztivál című pályázat keretén belül
  Előadó: Végh László polgármester

 

 1. Kötelező szemléletformálás feladatok ellátása a TOP-Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00023 azonosítószámú,Belterület csapadékvíz elvezetés rendezése Sümeg ÉK-i városrészben című pályázat keretén belül
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása a TOP-Plusz-1.2.1-21-VE1- 2022-00023 azonosítószámú, Belterület csapadékvíz elvezetés rendezése Sümeg ÉK-i városrészben című pályázat keretén belül
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Kötelező szemléletformálás feladatok ellátása a TOP-Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00004 azonosítószámú, Illegális hulladéklerakó felszámolása és egyéb komplex fejlesztések az élhetőbb Sümegért c. pályázat keretén belül
  Előadó: Végh László polgármester
 1. JENSEN A530 ágdaráló beszerzése a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00004 azonosítószámú, Illegális hulladéklerakó felszámolása és egyéb komplex fejlesztések az élhetőbb Sümegért című pályázat keretén belül
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása a TOP-PLUSZ-1.2.1-21- VE1-2022-00004 azonosítószámú, Illegális hulladéklerakó felszámolása és egyéb komplex fejlesztések az élhetőbb Sümegért című pályázat keretén belül
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Műszaki ellenőri feladatok ellátása a Sümeg Város közvilágítás korszerűsítése és hálózatbővítése kapcsán
  Előadó: Végh László polgármester
 1. 175/2021.(X.28.) öh. határozat módosítása
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Testvérvárosi beszámoló
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Tájékoztató Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és egyéb növényi hulladék égetéséről szóló rendelet-tervezetéről
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Tájékoztató két ülés közti eseményekről
  Előadó: Végh László polgármester
 1. Csatlakozási felhívás a békepárti határozati javaslathoz
  Előadó: Végh László polgármester

Sümeg, 2023. május 19.

Végh László
polgármester