Újra a régi helyén a „Vasúti” Szűzanya

A Fájdalmas Szűzanya búcsúja idén két napos eseménysorozatot jelentett. Az első napon vonattal érkezett közel hétszáz zarándok a sümegi állomásra, hogy részt vegyenek a programokon. 

Hét évtized után visszakerült a sümegi vasútállomás felvételi épületének falára a város kegyhelyének szobrát ábrázoló Fájdalmas Szűzanya dombormű.  

A hétvégi búcsú kísérőeseményén P. Barsi Balázs, a Sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences Kegytemplom igazgatója megáldotta a kommunista diktatúra elől megmentett alkotást. A domborművet Mindszenty József bíboros 1948-ban megszentelte, de az ötvenes évek elején azt eltávolították és a kibontakozó vörös terror pusztítása elől hosszú évtizedekre elrejtették. A relief eltávolításának és elrejtésének körülményei nem ismertek, csak annyi bizonyos, hogy a hosszú ideig pincében rejtegetett és a nyolcvanas évek végén előkerülő művet 1991-ben a ferences kegytemplom fogadta be. Ekkor helyezték az ábrázolást a templom oldalsó bejárata közelébe. A kegytemplom vezetése nemrégiben felajánlotta, hogy az alkotást visszaadja a vasúttársaságnak annak érdekében, hogy az visszakerülhessen eredeti helyére, a sümegi állomás felvételi épületének homlokzatára.

A minden évben megtartott Fájdalmas Szűzanya főünnepre idén a Misszió Tours szervezésében különvonattal érkeztek a zarándokok. A szervezett zarándoklat felidézte az ún. „filléres” vonat emlékét is, hiszen a búcsúra utoljára 1948-ban érkeztek különjárattal a hívők.

A vasútállomásra érkezőket P. Reisz Pál ferences atya köszöntötte. Az alkotás visszahelyezése alkalmából Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója mondott ünnepi beszédet.

A vasúttársaság vezetője kiemelte, hogy kommunista diktatúra „változatos módszerekkel irtott mindent, amit ez az ország alkotott és őrzött: hagyományt, hitet, nemzeti vagyont, így a vasutat is.” „A több évtizedes pusztítás nyomait még ma is viselő vasút újra fejlődik, halad a korszerűsítés útján és építkezik az újra felfedezett értékek mentén. A vasútnak egyszerre kell megfelelnie a modern kor követelményeinek és felszámolni a fél évszázados elhanyagoltság jeleit, kijavítani az elszenvedett károkat. Az emberfeletti munkában reményt ad, hogy a dombormű ma újra eredeti helyén fogadja a településre vonattal érkezőket.” – tette hozzá a MÁV elnöke.

A vasúttársaság vezetője köszönetét fejezte ki azoknak a jóakaratú embereknek, akik bátran kockázatot vállaltak a dombormű megmentésével, és köszönetet mondott a ferences szerzetesi közösségnek azért, hogy a rendszerváltást követően befogadták és megőrizték az alkotást.

A domborművet P. Barsi Balázs, a Sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences Kegytemplom igazgatója áldotta meg a 650 fős zarándokcsoport jelenlétében. A zarándokok ezt követően részt vettek Székely János szombathelyi megyéspüspök által celebrált szabadtéri szentmisén.