“Tisztelt SÜMEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA! Örömmel értesítjük, hogy a(z) Zöld város kialakítása c. felhívására benyújtott, TOP-2.1.2-16-VE1-201700008 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság vezetője 200 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.”

Befejeződött a Család és gyermekjóléti központ épületének felújítása, melyet pályázati forrásból tudott Sümeg Város Önkormányzata megvalósítani. Új külső színezést kapott az épület szigeteléssel és belső komfortosítás is történt. Megható irodalmi gondolatokkal mondott köszönetet a városnak a település gyermekei és a szülők nevében az iskola igazgatója a beruházásért, a család és gyermekjóléti központ épületének felújításáért. A […]

Sümeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő Sümeg II. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására.   A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata, egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása, MOK tagsági igazolás, a pályázó nyilatkozata arról, hogy […]