Sümeg újabb kulturális, turisztikai attrakcióra készül. Július 7-és 9-e között a SÜMEGI BAROCK FESZTIVÁL megmutatja a Pannon táj szívének dobbanását. Barokk környezetben magyar rockzene! Fellépnek a legnagyobbak: a TRIÁSZ, ROY ÉS ÁDÁM, a TAKÁTS TAMÁS B.B. és a nagy ászok: a REPUBLIC, az ötven éves LORD és nem utolsósorban Sümegen játszanak a magyar könnyűzene megkerülhetetlen […]

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 364/2017.(X. 26.) önkormányzati határozatával Sarkadi Nagy Antalné részére Díszpolgári Címet adományozott, a város kulturális életében kifejtett magas színvonalú, több évtizedes példaértékű munkásságának elismeréseként. Sarkadi Nagy Antalné, vagy ahogy a környezetében hívják, Margó néni Sopronban nevelkedett, s ott bontakozott ki életpályája. Szíve vágya mindig egy színjátszó csoport megszervezése volt, amit első körben Külsővaton sikerült megvalósítania. […]

SFP Kérelem 2015 SFP Jóváhagyó Határozat 2015 Sümeg Városi Sportegyesület pályázat Sümeg Városi Sportegyesület jóváhagyó határozat Sümeg Városi Sportegyesület 2017/2018 évi Sportfejlesztési programja Sümeg Városi Sportegyesület 2017/2018 évi sportfejlesztési programjának jóváhagyó határozata SÜMEG VÁROSI SPORTEGYESÜLET – KÉRELEM 2018 SÜMEG VÁROSI SPORTEGYESÜLET – HATÁROZAT 2018 A Sümeg Városi SE 2019 évi Sportfejlesztési Programja és jóváhagyó határozata […]

Evangélikus templom A sümegi protestánsok maroknyi híveinek közös templomának ünnepé­lyes felszentelésére 1937-ben került sor. A 25 méter magas torony csúcsán a csillag, oromzatán a kereszt mutatják, hogy Istennek ez a hajléka két protestáns egyház testvéri szeretetben való összefogásának és áldozatkészségének az eredménye. A reformátusok és az evan­gélikusok összefogásából valósult meg. A népies és magyaros stíluselemeket […]

Kitüntetettek 2018 Békefi László – prépost A város egyházi és világi közügyeiben végzett tevékenységéért. Halász László – TANÉP vállalat vezetője A város gazdasági fejlődéséért végzett kimagasló munkásságáért. Horváth László – zenetanár A város zenei életében kifejtett tevékenységéért. Dr. Mészáros István – kórházigazgató Az egészségügy területén kifejtett kiemelkedő gyógyító és szervező tevékenységéért. Kiss Károly Ernő Az […]