Gazdasági Bizottság – 2019. december 17.

Szám: sum/8008-1/2019.

MEGHÍVÓ

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2019december 17. (kedd) 14 óra 00 perckor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Helye: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal kis tanácskozóterme

Napirend

Nyilvános ülés

 1.  Sümeg Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
  Előadó: Remete József
 2. 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Remete József
 3. 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv
  Előadó: Remete József
 4. A lakások és helyiségek bérletéről, béréről és elidegenítésük szabályairól szóló 15/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításának kérdése
  Előadó: Remete József
 5. TOP-1.2.1.-15-VE1-2016-00010 kódszámú, „Komplex turisztikai fejlesztések Sümegen” projekt keretében, Sümeg „Fehérkövek” kilátó-terasz építése, turisztikai ösvény és kapcsolódó műtárgyak (tájékoztató táblák, padok, pihenők) építési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás
  Előadó: Remete József
 6. TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00015 kódszámú, „Sümegen a Tóth Tivadar utca kerékpározhatóvá tétele” projekt építési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás
  Előadó: Remete József
 7. Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark” program helyszín módosítása
  Előadó: Remete József
 8. TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00008 pályázathoz kapcsolódó igénybevételi díj megfizetése elnök
  Előadó: Remete József
 9. Vincze Péter Sümeg, Kálvária tér 12/6. szám alatti lakos önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására irányuló kérelme
  Előadó: Remete József
 10. Sümeg, Kisfaludy tér 3/2. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása
  Előadó: Remete József
 11. Sümeg, Ramassetter u. 4/4. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása
  Előadó: Remete József
 12. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba vett (Kossuth L., Jókai és Rendeki utcák) önkormányzati közutak és közterületek karbantartására tett intézkedésekről
  Előadó: Remete József
 13. Tájékoztató aktuális pénzügyi helyzetről
  Előadó: Remete József

Az ülésen való megjelenésére feltétlen számítok! 

Sümeg, 2019. december 13.

 Remete József s.k.
GB elnök