Önkormányzati Polgárőrség Sümeg Sümeg Város Fúvószenekara Alapító: Sümeg zenekedvelő és zenét művelő polgárai Székhely: Sümeg, Széchenyi u. 9. Kezelő szerve: a 7 tagú elnökség Tagok: Püspöki János-elnök Németh Zsolt Major István Fleisz Bálint Sedlák Péter Pál Végh Judit Csapó Gábor   Sümeg Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Székhely: Sümeg, Árpád u. 10. Kezelő szerve: az 5 […]

„A foglalkoztatás és életminőség javítása , családbarát, munkába állást segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázaton 150 128 772 Ft összegű támogatást nyert Sümeg Város Önkormányzata. A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde fejlesztése valósul meg ebből a pályázatból, melynek átfogó célja a kisgyermekellátást nyújtó szolgáltatások minőségi fejlesztése, a családok megsegítése, az óvodai és bölcsődei ellátáshoz való […]

Helyi gazdaságfejlesztésre Sümeg Város önkormányzata 100 000 000 Ft támogatást nyert. A fejlesztés célja egy középkori kézműves vásár/piac , vásári forgatag elhelyezése a Tarisznyavár környezetében, a belvárosban található jelenlegi termelői piac megújítása, kapcsolódó marketingtevékenység megvalósítása, akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása és megújuló energiaforrás kiépítése.

Zöld város kialakítására Sümeg Város Önkormányzata  435 000 000  Ft összegű támogatást nyert. A projektben a  belvárosi szakasz folytatásával úgynevezett zöld folyosó jön létre, mely esztétikus környezetben vezeti le az igénybevevőket a park területére. Az utcán járdaburkolat cserére, csapadékvíz elvezetésre, zöld terültetek felújítására és parkolók kialakítására kerül sor. A tervezett parkban elhelyezésre kerül egy tó, […]

„A települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” című felhívásra benyújtott pályázaton 78 023 720 Ft összegű támogatást nyert Sümeg Város Önkormányzata A projekt célja a csapadékvíz biztonságos elvezetése, a csapadékvíz-infrastruktúra fejlesztése, melynek köszönhetően javul a település környezeti állapota és a település helyi vízkár veszélyeztetettsége csökken. A projekt célterülete az Árpád utca műszaki tervben lehatárolt szakasza. Jelen beruházásban az árok […]

„Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtott pályázaton 131 945 800 Ft összegű  támogatást nyert Sümeg Város Önkormányzata. A projekt önkormányzati intézmények energetikai fejlesztésére irányul. Napelemes rendszerek kiépítésében érintettek az alábbi önkormányzati intézmények: – Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde – Ramassetter Vince Általános Iskola – Kisfaludy Sándor Gimnázium – Napfény Segítő Központ – Idősotthon.   A […]

„Az ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázaton 600 034 674 Ft összegű támogatást nyert Sümeg Város Önkormányzata. A projekt célja a helyi vállalkozások telephely problémájának megoldása. Az önkormányzat a 2004; 2005; 2006 hrsz.-ú belterületi ingatlanok területén Inkubátorház kialakítását tervezi. A fejlesztéssel érintett terület jelenleg három különálló ingatlanból áll, továbbá a város településszerkezeti terve szerint feltáró […]