Képviselő-Testületi ülés – 2019. november 27.

Szám: sum/7793-1/2019.

Meghívó

Értesítem, hogy az Mötv.  45. § -a alapján a képviselő-testület ülését 2019. november 27. (szerda) 14:00 órára összehívom

Az ülés helye: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagy tanácsterme – 8330 Sümeg, Béke tér 7.

Napirend

 1. Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési Helyi Építési Szabályzatokról szóló 10/2006.(IX. 08.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
  Előadó: Végh László polgármester – MELLÉKLETEK
 2. Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 14/2015.(XII.01.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó: Végh László polgármester
 3. Sümeg Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  Előadó: Végh László polgármester
 4. Intézményi közétkeztetésre vonatkozó szerződés
  Előadó: Végh László polgármester
 5. Bursa Hungarica Ösztöndíj Szabályzat módosítása
  Előadó: Végh László polgármester
 6. Ad hoc bizottság elnökének megválasztása
  Előadó: Végh László polgármester
 7. Adorján Ádám ingatlan vásárlás iránti kérelme
  Előadó: Végh László polgármester
 8. Szántói Zoltán Béla és Szántóiné Onodi Erika ingatlan eladására irányuló ajánlata
  Előadó: Végh László polgármester
 9. Sümeg Város Önkormányzata tulajdonát képező, Sümeg belterület 362/A/10 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének kérdése
  Előadó: Végh László polgármester
 10. Sümeg, Cseh L. u. 1. szám alatti szociális önkormányzati lakás hasznosítása
  Előadó: Végh László polgármester
 11. Beregszászi Zsolt és felesége Sümeg, Vadrózsa u. 7. ½. szám alatti lakosok önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására irányuló kérelme
  Előadó: Végh László polgármester
 12. TOP-1.4.1.-16-VE1-2017-00026 kódszámú. „Bölcsőde fejlesztése Sümegen II. ütem” projekt építési beruházás megvalósításához szükséges költségnövekmény biztosítása iránti kérelem
  Előadó: Végh László polgármester
 13. TOP-1.2.1.-15-VE1-2016-00010 kódszámú, „Komplex turisztikai fejlesztések Sümegen” projekt keretében, Sümeg „Fehérkövek”
  – kilátó-terasz építése, turisztikai ösvény és kapcsolódó műtárgyak (tájékoztató táblák, padok, pihenők) építési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás
  Előadó: Végh László polgármester
 14. TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00015 kódszámú, „Sümegen a Tóth Tivadar utca kerékpározhatóvá tétele” projekt építési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás
  Előadó: Végh László polgármester
 15. Tájékoztatás a 2020. január 1-től alkalmazható egyes tételes helyi adómértékek valorizációjáról
  Előadó: Végh László polgármester
 16. Tájékoztató aktuális pénzügyi helyzetről
  Előadó: Végh László polgármester
 17. Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
  Előadó: Végh László polgármester
 18. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Végh László polgármester

Sümeg, 2019. november 22.

Végh László
polgármester