ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

 

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 360/2018. (XI. 28.) határozata alapján, Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzati vagyon használatáról, hasznosításáról és forgalmának rendjéről szóló 6/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint  nyilvános árverést (licit ) hirdet a kizárólagos tulajdonát képező Sümeg belterület 1452/A/5 hrsz.-ú, üzlethelyiség megnevezésű, 87 m2 alapterületű, természetben: 8330. Sümeg, Jókai Mór u. 1. szám alatt található, üzleti vagyoni körbe tartozó tulajdonjogának megszerzésére.

          Árverés ideje: 2019. január 08.( kedd ) 14.00 órától

          Árverés helye: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal

                                          8330    Sümeg, Béke tér 7. ( I. emeleti tárgyaló)

 

Az értékesítési feltételek, az alábbiakban kerültek meghatározásra:

A legmagasabb összegű ajánlatot tevő számára kerül értékesítésre az ingatlan azzal, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdésének j) pontja alapján mentes az adó alól a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése).

A kezdő licitár: 6.500.000.- Ft azaz Hatmillió-ötszázezer forint összegben került meghatározásra.

A licitálás során, a licit 100.000 forintonkénti növeléssel történik. Negatív licitre nincs lehetőség.

A licitáláson való részvétel feltétele a licitdíjnak az árverés megkezdése előtt a helyszínen készpénzben történő befizetése. A licitdíj mértéke : 650.000.- Ft azaz Hatszázötven-ezer forint.

A szerződéskötés biztosítékaként az I. helyezett licitdíja a szerződés megkötéséig letétben marad és a tényleges vevőnél a vételárba beszámít. Minden további résztvevő a befizetett licitdíjat a helyszínen visszakapja. A licitálás megkezdése után visszalépésre lehetőség nincs.

A vételárból fennmaradó vételárrész 40 % mértékét az adásvételi szerződés megkötésétől számított 10 napon belül, a teljes vételárból fennmaradó összeget pedig legkésőbb az ingatlan adásvételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 90 napon belül köteles megfizetni a vevő Sümeg Város Önkormányzata, mint eladó számára. Az adásvételi szerződés megkötésének legkésőbbi időpontja: 2019. január 31.

Az ingatlan hasznosítási kötöttség nélkül kerül értékesítésre.

Az értékesítésre kerülő ingatlan tekintetében elővásárlási joggal rendelkezik a tulajdonostárs és Magyar Állam.

Az adásvételi szerződés, s a tulajdon megszerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

Az árverésből ki kell zárni azt, aki ellen csőd, – vagy felszámolási eljárás van folyamatban.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát csak természetes személynek, vagy a hivatkozott törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetre ruházhatja át. Jogi személy esetén a licit során nyilatkozni kell  a szervet átláthatóságára vonatkozóan.

Természetes személy esetében, a liciten történő részvétel feltétele, személyének és lakcímének  érvényes okmánnyal történő igazolása. Jogi személy esetében, a liciten történő részvétel feltétele, az adott szervezetre vonatkozó cégkivonat, aláírási címpéldány másolatának, valamint a szervezet nevében eljáró személy meghatalmazását igazoló magánokirat csatolása.

 

További információ kérhető:

Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály
Dr. Czili Ernő aljegyző
Sümeg, Béke tér 7.
Tel: 87/550-750

Sümeg, 2018. november 28.

Végh László 
polgármester

                               

Aláírt hirdetmény megtekinthető az alábbi linkre kattintva: licitkiírás.