Az ipari parkok, iparterületek fejlesztése

„Az ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázaton

600 034 674 Ft

összegű támogatást nyert Sümeg Város Önkormányzata.

A projekt célja a helyi vállalkozások telephely problémájának megoldása.

Az önkormányzat a 2004; 2005; 2006 hrsz.-ú belterületi ingatlanok területén Inkubátorház kialakítását tervezi. A fejlesztéssel érintett terület jelenleg három különálló ingatlanból áll, továbbá a város településszerkezeti terve szerint feltáró út kialakítása szükséges. A telekalakítás során kialakul a szabályozási terven jelölt feltáró út, továbbá az út északi oldalán a fennmaradó területen további két ingatlan alakul ki.

A keleti kétszintes épületben irodák, szociális helyiségek, tárolók, közösségi tér és az épület üzemeltetéséhez szükséges helyiségek kerülnek elhelyezésre. A funkcióhoz szükséges parkolók kialakítása is megtörténik. A tervezett épület kétszintes, két egymásra merőleges tömegű épület. Kialakítása hagyományos épületszerkezetekkel, úszatott beton sávalappal, vázkerámia falazattal, monolit vasbeton közbenső födémmel és acél rácsostartó szerkezetű tetőkialakítással történik.

A tervezett csarnoképület földszintes kialakítású téglalap alaprajzú épület, kialakítása acél keretszerkezettel, beton pontalapokkal, és acél vértezetű hőszigetelt szendvicspanel fal és tetőfedéssel történik, padozata kéregerősített monolit vasbeton lemez. Az épület belső tere szabadon alakítható, a szükséges funkcióhoz illesztve, az épületben több rendeltetési egység alakítható ki.

Ipartelepítésre alkalmas közművesített terület jön létre, mely kiszolgálja a vállalkozások igényeit.